Akcijas laikā savāktās nolietotās elektrotehnikas daudzums palielinās par 200 procentiem

Šī gada augustā notika pašvaldību atkritumu apsaimniekotāja SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta akcija “EKO ZVANS!”, kuras laikā iedzīvotāji varēja pieteikt neizjauktas nolietotas elektrotehnikas bezmaksas savākšanu. Akcijas laikā savāktas 78 tonnas nolietotas elektrotehnikas.

Šogad akcijas organizatori kopā ar AS “Sadales tīkls” vērsa uzmanību ne tikai vides aizsardzības jautājumiem, bet arī elektrodrošībai, aicinot nelietot bojātas elektroierīces, bet atdot tās atkritumu apsaimniekotājam savākšanai un sagatavošanai pārstrādei.

“Paldies iedzīvotājiem, kuri atbidīgi izturas pret atkritumu nodošanu, tā gūstam pārliecību, ka netiks piesārņota apkārtējā vide. Ir gandarījums, ka esam savākuši ievērojamu apjomu nolietotu elektrisko un elektronisko iekārtu. Vidēji mēnesī savācam 36 tonnas minēto atkritumu, bet akcijas mēnesī apjoms palielinājies par vairāk nekā 200 procentiem. Kopumā saņēmām 533 klientu pieteikumus. Savāktie elektroniskie atkritumi nonāks uz pārstrādi, tādejādi samazinās jaunu dabas resursu patēriņš,”

ZAAO Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Ginta Gailuma

“Priecājamies, ka iedzīvotāji aktīvi iesaistījās akcijā un nodeva pārstrādei elektroierīces, kas savu mūžu jau bija nokalpojušas. Dzīvot zaļāk nozīmē arī dzīvot drošāk – pareizi atbrīvojoties no vecām un bojātām elektroiekārtām, mēs ne tikai rūpējamies par vidi un taupām dabas resursus, bet arī samazinām elektrobīstamos faktorus savā ikdienā. Jāatceras, ka ir riskanti izmantot ierīces, kas “sit pa pirkstiem”, ir bojātas vai mēdz dzirksteļot– tā ir bumba ar laika degli, kas apdraud gan cilvēka veselību un dzīvību, gan arī mājokli, paaugstinot ugunsgrēka rašanās risku,”

Akcijas sadarbības partnera AS “Sadales tīkls” pārstāvis, Mācību centra elektrozinību mācību vadītājs Artūrs Šmats

Akcija notika ZAAO darbības reģionā – jaunajos Limbažu, Cēsu, Smiltenes, Valkas, Vamieras novados, kā arī jaunā Siguldas novada Krimuldas un Lēdurgas pagastos, jaunajā Saulkrastu novadā (izņemot Sējas pagastu) un jaunajā Balvu novadā, līdzšinējo Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu pagastos.

Akcijas izlozes uzvarētāji:
Galveno balvu – TV – ieguva Anita Kamerāde.
AS “Sadales tīkls” balvas ieguva:
auto putekļu sūcējus – Vilnis Eglītis un Ženija Garanča, Philips gaismas ķermeni Rūta Balode, lādētājus – akumulatorus Rudīte Gartmane, Daina Ukasa, Līga Moroza, elektroniskos pagarinātājus – Marija Mellupe, Jānis Stankēvičs, skandas – Rita Vilne, Gunita Kuprēviča.

Nolietotas elektrotehnikas savākšanas pakalpojums tiek sniegts arī ikdienā, izbraucot uz privātpersonas vai juridiskas personas norādīto adresi, iepriekš vienojoties par savākšanas dienu. Klientam ir jāsedz transporta pakalpojuma maksa. Bez maksas nolietotu neizjauktu elektrotehniku iespējams nodot divdesmit vienā ZAAO darbības reģiona EKO laukumā.

Informāciju sagatavoja:
Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību vadītāja