Aizvadīts Somugru dienai veltīts sarīkojums

Mazsalacas Kultūras centrā 1. oktobrī notika “Somugru dienas 2023” veltīts sarīkojums. Svētki aizsākās iepriekšējā dienā Rīgas Latviešu biedrībā un Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, piedāvājot apmeklētājiem iepazīt izstādes, uzklausīt goda viesu uzrunas, priekšlasījumus (vēsturiskais nosaukums konferenču ziņojumiem), somugru tautu muzikantu priekšnesumus, kā arī izdejot latviešu un somugru tautu dejas.

Mazsalacas Kultūras centra vadītājas Daces Jurkas prezentācijā svētku dalībnieki iepazina mazsalaciešu, iespējams lībiešu pēcteču, mūsdienu kultūras aktivitātes; UNESCO Latvijas Nacionālas komisijas ģenerālsekretāres Baibas Moļņikas stāstījumā varēja uzzināt somugru tautu kultūras mantojuma vērtību Eiropas aspektā; asociācijas “Fenno – Ugria” (Igaunija) pārstāvis Janno Zobins sniedza ieskatu par somugru tautu valodu veidošanos senatnē, somugru valodu vēsturisko zemju izvietojumu Eiropā vēstures gaitā; Ungārijas goda konsule Ariana Župika iepazīstināja ar V. E. Ģerģa Urkuti, Ungārijas vēstnieka kunga runu Rīgas Latviešu biedrībā par ungāru valodas izplatību Eiropā un jaunākajiem pētījumiem senākajā ungāru kultūras mantojuma jomā; Turaidas Muzejrezervāta galvenā speciāliste Ligita Beitiņa sniedza ieskatu par iespējām iepazīt Gaujas lībiešu kultūras mantojumu Turaidas muzejrezervātā; Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisijas vadītāja atskatījās uz paveikto, organizējot “Somugru dienas” kopš 2014. gada – tēmām un aktivitātēm, kas notikušas, sadarbībā ar asociāciju “Fenno-Ugria” (Igaunija), “Līvu (lībiešu) savienību Līvõd Īt”, kā arī ar somugru tautu valstu vēstniecībām Latvijā (Igaunija, Somija un Ungārija). Svētku viesu vidū bija Igaunijas vēstnieka vietnieks Sīms Krispins (Siim Krispin), RLB Folkloras komisijas biedre, tulkotāja Evita Lisovska, RLB domniece Anita Feldmane, “Līvu (lībiešu) savienības – Līvõd Īt” biedre Elizabeta Lāce un citi interesenti.

Aizraujošu folkloras programmu sniedza udmurtu muzikanti no Igaunijas Pāvels Kutergins un Nikolajs Anisimovs.

Pārgājienu dabā vadīja gide Saiva Vēja, iepazīstinot gan ar Lībiešu pilskalnu, gan dabas takām, kas vēsta par lībiešu klātbūtni senatnē šajā apkārtnē. Skaņajā kalnā krāšņās dabas vidē unikālās atbalsīs izskanēja udmurtu un latviešu tautasdziesmas, radot neparastu daudzbalsīgu kori.

Sarīkojumu organizēja: Rīgas Latviešu biedrība sadarbība sadarbībā ar RLB Folkloras komisiju, asociāciju “Fenno – Ugria” (Igaunija), somugru tautu valstu vēstniecībām Latvijā (Igaunija, Somija, Ungārija), “Līvu (lībiešu) savienību – Līvõd Īt”, „Mazirbes draugu kopu”, biedrību “Randalist”, Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, Mazsalacas Kultūras centru, Valmieras novada pašvaldību un SIA “Metsa Forest Latvia”.

Informāciju sagatavoja:

Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisijas vadītāja Margita Poriete

Foto: Mazsalacas Kultūras centrs un Evita Lisovska