Aizvadīts LIAA Valmieras biznesa inkubatora pasākums “Gada balva 2022”

LIAA Gada balva

13. janvārī aizritēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk – LIAA) Valmieras biznesa inkubatora ikgadējais pasākums “Gada balva”. Pasākuma mērķis ir veicināt inkubatora darbības un tā klientu atpazīstamību, apsveikt inkubatora dalībniekus ar sasniegumiem, apsveikt inkubācijas programmas absolventus, veicināt uzņēmēju savstarpēju diskusiju un tīklošanos.

2022. gads LIAA Valmieras biznesa inkubatoram ir bijis īpašs, jo ir apritējuši seši gadi kopš tā pastāvēšanas. Uz pasākumu “Gada balva 2022” tika aicināti visi LIAA Valmieras biznesa inkubatora Inkubācijas programmas dalībnieki un absolventi.

Zīmīgi, ka LIAA Valmieras biznesa inkubators pulcē dalībniekus ne tikai no Valmieras un Valmieras novada, bet arī no Smiltenes, Cēsīm, Limbažiem un Gulbenes.

Šogad uz “Gada balva” pasākumu tika izvirzītas sešas nominācijas. Izvērtējot pretendentus, tika ņemti vērā vairāki faktori – kādus panākumus tie ir guvuši, cik
sarežģīta ir bijusi to attīstība, ņemot vērā globālus notikumus, cik daudz laika tie ir ieguldījuši attiecību veidošanā, kā arī – cik daudz ir pieprasījuši, un cik daudz atbalsta tie ir saņēmuši no LIAA.

Nomināciju “Gada noturība” ieguva uzņēmums SIA QTech. Nomināciju “Gada teicamnieks” ieguva SIA Green Vibe no Cēsu novada. “Digitālās socializācijas māsters” nomināciju ieguva SIA Nordspring ar zīmolu For My Plants. Nomināciju “Ilgtspējības investors” saņēma uzņēmums SIA MAC Studija – par ilgtspējīgām investīcijām mūsu nākotnē – bērnos. Uzņēmums SIA BeTriton no Smiltenes novada ieguva nomināciju “Investīciju pumpis”. Savukārt, pēdējo nomināciju, “Viedās specializācijas kokteilis”, ieguva uzņēmums SIA H2YO Europe.

LIAA Valmieras biznesa inkubatora komanda ir patiesi priecīga un lepna par visiem Inkubācijas programmas dalībniekiem. Kādam ir bijuši augstāki kāpumi un zemāki kritumi, kāds ir stājies pretī lielākiem vai mazākiem izaicinājumiem, tomēr ikviens ir darījis daudz, lai sasniegtu savus izvirzītos mērķus!

LIAA Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un uzņēmumus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai vai idejas attīstīšanai nepieciešamo vidi, kopstrādes telpu, jauno uzņēmēju kopienu, konsultācijām, mācībām, tīklošanās pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un līdzfinansējumu biznesa attīstībai. LIAA Biznesa inkubatori ir finansēti ERAF projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.

LIAA
Ēkā Stacijas ielā 26 turpinās būvdarbi
Informāciju sagatavoja
LIAA Valmieras biznesa inkubatora
Vecākā projektu vadītāja
Ieva Treimane