Aizvadīta jau ceturtā robotikas nometne “DIGIROBO22”

Aizvadīta nometne "DigiRobo22"

No 15. līdz 19. augustam Valmieras tehnikumā noslēdzās ceturtā robotikas nometne “DigiRobo22”, kuras laikā 20 jauniešiem vecumā no 12 līdz 16 gadiem bija iespēja darboties dažādās ar STEM nozarēm saistītās aktivitātēs.

Pirmā nometnes diena tika aizvadīta ar komandas saliedēšanās un sporta aktivitātēm, lai jaunieši viens otru iepazītu un turpmāko nedēļu varētu savstarpēji sadarboties draudzīgā gaisotnē. Nākamajās dienās nometnes dalībnieki izzināja fiziku, ķīmiju, elektroniku, mehatroniku, lodēšanu un programmēšanu. Jaunieši iepazina gan eksakto zinātņu teorētiskos pamatus, gan darbojās dažādās praktiskās darbnīcās. Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādes “Dronu skola RoboPilots” vadībā tika apgūta dronu pilotēšana simulācijas vidē, kā arī lodēšanas pamati, veidojot rotaļlietu “vilciņu” ar mikroshēmu un gaismas diožu izmantošanu. Nometnes dalībnieki būvēja un programmēja MakeBlock un VEX robotus, kuru spēki savstarpēji tika pārbaudīti sacensībās. Zinātnes skola “Laboratorium” ieveda fizikas un ķīmijas eksperimentu pasaulē, mācīja gatavot “Bezvadu lādētāju” un prāta treniņam piedāvāja “Ķīmiskās mīklas” risināšanu, kā arī iepazīstināja ar dažādu ķīmisko vielu aizraujošām īpašībām. Nometnes laikā netika aizmirsts arī par aktīvo dzīvesveidu un vasaras baudīšanu brīvā dabā – jaunieši devās uz Pauku priedēm Valmierā, kur aktīvā dzīvesveida klubs “Savējais” iepazīstināja ar disku golfa spēli un katrs pats varēja iemēģināt savus spēkus jauniepazītajā sporta veidā.

Nometnes “DigiRobo22” galvenais mērķis bija rosināt jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm un tehnoloģijām, kā arī sniegt ieskatu daudzveidīgajā mehanotronikas un digitalizācijas pasaulē. Digitalizācijas laikmetā jauniešiem nepieciešams iemācīties prasmīgi darboties ar tehnoloģijām un attīstīt prasmes būvēt un programmēt, tādējādi veicinot mērķtiecīgu profesijas izvēli inženierzinātnēs nākotnē.

Nometni organizēja Valmieras tehnikums ar Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Informāciju sagatavoja:
Linda Zīle, PIKC “Valmieras tehnikums”