Aizpildi aptauju par stikla šķiedru

Aizpildi aptauju par stikla šķiedru

Aicinām aizpildīt Valmieras novada pašvaldības izveidoto aptauju par stikla šķiedru. Aptaujas mērķis ir noskaidrot sabiedrības zināšanas un viedokli par stikla šķiedru, to produktu ražošanas procesu, un pārpalikumu apsaimniekošanu, kā arī papildus informēt par izaicinājumiem šajā nozarē.

Šī aptauja ir anonīma, nodrošinot, ka jūsu personiskie uzskati veicina kolektīvu izpratni, vienlaikus saglabājot jūsu privātumu. Iegūtā informācija tiks izmantota apkopotā veidā, lai gūtu priekšstatu par sabiedrības izpratnes un zināšanu līmeni šajos jautājumos, kas ir viens no projekta mērķiem.

Dalība aptaujā palīdzēs veicināt ilgtspējīgas prakses pielietošanu stikla šķiedras nozarē un palīdzēs veicināt datu bāzes izveidi projekta “GlassCircle” ietvaros, kura mērķis ir izpētīt pilna cikla aprites ekonomiku stikla šķiedras nozarē.

Aptaujas aizpildīšana prasīs ne vairāk kā 15 minūtes, un palīdzēs mainīt nozares attīstību ilgtspējības virzienā.

Aptauja izveidota projekta “GlassCircle” ietvaros kopā ar projekta partneriem no Dānijas (Orhusas Universitāti), Zviedrijas (Luleo Tehnisko Universitāti, Podcomp un Hitachi) un Latvijas (Rīgas Tehnisko Universitāti). Projekts tiek finansēts Interreg Baltijas Jūras Reģiona programmas ietvaros.

Vairāk par projektu lasi projekta tīmekļvietnē GlassCircle – Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu)