AIF Kapacitātes konkurss Nr. 2 – stiprini savu NVO!

Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF), ko Vidzemē administrē Valmieras novada fonds, aicina NVO iesniegt projektu pieteikumus organizāciju kapacitātes stiprināšanai. Palīdzot sagatavot atbilstošus pieteikumus, AIF aicina apmeklēt informatīvo semināru 26. novembrī, piedalīties projektu darbnīcās decembrī, individuāli konsultēties, kā arī gūt papildu atbalstu partnerību veidošanai ar organizācijām no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas.

Lai palīdzētu sagatavot AIF Kapacitātes konkursam atbilstošus pieteikumus, AIF aicina:

  1. piedalīties AIF Informatīvajā seminārā piektdien, 26. novembrī, plkst. 14.00 ZOOM platformā. Pieteikšanās līdz 26. novembra plkst. 10.00 https://ej.uz/AIF_kapacitate. Semināru vadīs AIF vadītāja Inese Siliņa un finanšu vadītājs Ansis Bērziņš;
  2. individuāli konsultēties par konkursu un projektu sagatavošanu visā Latvijā pie AIF reģionālajiem koordinatoriem – konsultantiem (koordinators Vidzemes reģionā – Gundega Siliņa, tālr.: 27820430, e-pasts: );
  3. gūt atbalstu partnerību veidošanai 1800 eiro apmērā ar donorvalstu jeb Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas organizācijām ceļojuma izdevumu segšanai – iesniegums, lai pieteiktos atbalstam;
  4. atrast sadarbības partnerus no donorvalstīm sadarbības veidošanas pasākumā 8. decembrī plkst. 12.00. Pieteikšanās līdz 6. decembrim https://ej.uz/AIF_KapSad;
  5. piedalīties kādā no 15 projektu darbnīcām visā Latvijā ZOOM platformā, piesakoties –https://ej.uz/AIFKapac_projDarbn. Vidzemē darbnīcas notiek 7. decembrī plkst. 13.00, 9. decembrī plkst.10.00 un 10. decembrī plkst. 10.00. To laikā AIF projektu konsultanti nelielās virtuālās grupās (līdz 10 cilvēkiem) palīdzēs saprast AIF projektu rakstīšanas pamatprincipus – konkursa nolikuma, pieteikuma anketas un vērtēšanas kritēriju savstarpējo loģiku un projekta radīšanas procesu kontekstā ar organizācijas kapacitātes stiprināšanas vajadzībām. Īpaši aicināti pieteikties interesenti ar nelielu projektu rakstīšanas pieredzi.

Kapacitātes konkursa mērķis – stiprināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības sektora un pilsoniskās sabiedrības organizāciju ilgtspēju un kapacitāti. Projektu ietvaros var plānot aktivitātes, kuras ir vērstas uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību un tīklošanos, cilvēkresursu kompetenču celšanu, finanšu ilgtspējas attīstību un līdzekļu piesaisti, kā arī citas aktivitātes, kas vērstas uz organizācijas attīstību ar mērķi efektīvāk un ar lielāku ietekmi darboties savu mērķu sasniegšanā.

Viena projekta finansējums ir no 6 000 līdz 20 000 eiro, kopējais konkursa budžets: 684 514 eiro. Atbalstīto projekta ilgums: 6-24 mēneši, īstenošanas periods: 01.04.2022.-30.04.2024. Projektu iesniegšanas termiņš līdz 2022. gada 17. janvārim plkst. 14.00. Atbilstības nosacījums: NVO reģistrēta pirms 17.01.2021. Konkursa nolikums, veidlapas un noderīga informācija – https://ej.uz/AIFKap2Dok

Papildu informācija: Gundega Siliņa, Aktīvo iedzīvotāju fonda Reģionālā koordinatore – konsultante

Tālrunis: 27820430, E-pasts:

http://www.vnf.lv / Facebook.com/ValmierasFonds/