Aicinām vecākus uz dalību diskusijā “Lielo ģimeņu labbūtība Valmieras novadā”!

Šā gada 15. maijā, pasaulē atzīmēs Starptautisko ģimenes dienu. To ir dibinājusi ANO ģenerālā Asambleja 1993. gadā. Savukārt Latvijā Ģimenes dienu kā oficiālus svētkus atzīmē salīdzinoši nesen – kopš 2008.gada. Valdībā Demogrāfijas lietu padomes ietvaros tiek meklēti risinājumi tam, lai risinātu dzimstības ilgstošo lejupslīdi. Lai ģimenēs ienāktu viens, divi vai vairāk bērni, ļoti liela nozīmē ir pašvaldību veidotajai dzīvestelpai, atbalstam un ilgtermiņa vīzijai.

Šīs īpašās nedēļas ietvaros, lai aktualizētu ģimeņu un it īpaši lielo (3 un vairāk bērnu) labbūtību Valmieras novadā, aicinām vecākus piedalīties Biedrības “Vidzemes lielo ģimeņu biedrība” organizētajā publiskajā diskusijā “Lielo ģimeņu labbūtība Valmieras novadā” 2024. gada 17. maijā pl. 11.30-13.00 Valmieras integrētās bibliotēkas 2. stāvā, Cēsu ielā 4, Valmierā.

Jebkura cilvēka pasauli veido ne tikai ģimenē pārmantotās vērtības un priekšstati, bet arī plašāk tveramas sociālās norises: ciema, pilsētas, valsts saimnieciskā un pārējā politika, tuvāko kaimiņvalstu centieni, Eiropas kopīgās ieceres, to īstenošanas mehānismi, aizvien noteiktāk – arī globālie procesi. Šīs apkārtējās un strauji mainīgās vides ietvarā rodās jaunas ģimenes, kurām jāizdara ilgtermiņa izvēle – vai tajās ienāk bērni. Lai Latvija kā valsts spētu atjaunoties, tad vidēji ikkatrā ģimenē būtu jābūt 2,1 bērnam, tātad jātiecās uz 3+ ģimeņu skaita pieaugumu, vienlaikus – jānodrošina kvalitatīvs un stabils atbalsts arī 1 vai 2 bērnu ģimenēm.

Diskusijas laikā visi kopā meklēsim atbildes uz jautājumu par lielo ģimeņu labbūtības uzlabošanā Valmieras novadā.

Ievadvārdus teiks Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, kura 2009. – 2021.gadam bijusi Carnikavas novada domes priekšsēdētāja, līdztekus profesionālajām darba gaitām ir trīs bērnu mamma, četri mazbērni. Elīna Treija, kura vada Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienību, sniegs ieskatu daudzbērnu ģimeņu labbūtībā Vidzemes reģionā, salīdzinot 2023.gada un 2024.gada atbalsta izmaiņas. Valmieras novada mērs Jānis Baiks un Madonas novadu mērs Agris Lungevičs skaidros savu redzējumu un paveiktos darbus lielo ģimeņu labbūtības veicināšanā sevis vadītajos novados. Pēc šīs informatīvās un ievirzošās izklāsta daļas dosimies diskusijā.

Diskusijas moderators – Andis Apsītis, Vidzemes lielo ģimeņu biedrības līdzdibinātājs, astoņu bērnu tēvs.

Plānotā norise:

11.30Satikšanās, uzkodas.
11.50Ievadvārdi Daiga Mieriņa – Saeimas priekšsēdētāja. Carnikavas novada domes deputāte (2001–2009) un priekšsēdētāja (2009–2021), kā arī strādājusi Ādažu novada domē kā deputāte (2021–2022). Trīs bērnu mamma, četri mazbērni.
11.55Elīna Treija – Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienības valdes priekšsēdētāja, četru bērnu mamma.
12.00Jānis Baiks – Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.
12.05Agris Lungevičs – Madonas novada pašvaldības domes priekšēdētājs.
12.10Diskusija par lielo ģimeņu labbūtību Valmieras novadā.
12.50Diskusijas kopsavilkums, tīklošanās.
13.00Diskusijas noslēgums.

Biedrība “Vidzemes lielo ģimeņu biedrība”
valdes loceklis Andis Apsītis
tālrunis saziņai 28380104.