Aicinām uz trešo Niedru skulptūru festivālu Randu pļavās

29. janvārī plkst. 11.00 dabas liegumā “Randu pļavas” Dabas aizsardzības pārvalde organizē jau trešo Niedru skulptūru festivālu, kurā dalībnieki līdzdarbojas niedru pļaušanā un no nopļautajām niedrēm veido dažādas skulptūras, ko pasākuma izskaņā vērtē īpaši izveidota žūrija.

“Randu pļavās niedres sastopamas ļoti lielās platībās un tās jāpļauj, lai ar tām neaizaugtu bioloģiski vērtīgie zālāji, bet mitrainēs tiktu saglabāti putnu ligzdošanai labvēlīgi apstākļi. Ar skulptūru veidošanu mēs šo pļaušanas procesu padarām daudz interesantāku – iesaistās gan pieaugušie, gan bērni un jautrā darba procesā, pašiem nemanot, sniedz būtisku ieguldījumu biotopu atjaunošanā,” skaidro Pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktors Rolands Auziņš.  

Pasākumā piedalīties aicināts ir ikviens interesents, apvienojoties komandās līdz 5 cilvēkiem. Lai izvairītos no drūzmēšanās, katrai komandai būs noteikts individuāls ierašanās laiks (plkst. 11.00-11.30) un darbības vieta. No plkst. 11.30 līdz 13.30 komandas veidos iecerētās skulptūras no nopļautajām niedrēm un līdzpaņemtajiem materiāliem (piemēram, klūgām, kastēm, virvēm utt.). Skulptūru apskate un vērtēšana notiks no plkst.13.30 līdz 14.00.

Festivāls notiks zaļajā režīmā un tajā piedalīties varēs ierobežots komandu skaits. Pieteikumi tiek gaidīti līdz 25. janvārim, zvanot Pārvaldei pa tālruni 26329412 vai rakstot e-pastu . Aicinām pieteikties arī mediju pārstāvjus, kuriem būtu interese ne tikai atspoguļot festivālu, bet arī pašiem veidot komandu un piedalīties skulptūru veidošanā.


Dabas liegums “Randu pļavas” izveidots pirms 60 gadiem, lai aizsargātu piejūras pļavas un tajās atrodamās retās augu sugas. Šī ir arī nozīmīga ligzdojošo bridējputnu un ūdensputnu dzīvotne. Līdz ar to festivāla dalībnieki, ne tikai pavadīs aktīvi laiku svaigā gaisā, bet arī iepazīs piekrastes niedrāju biotopu un palīdzēt jumstiņu gladiolai un citiem ziedaugiem, kā arī kukaiņiem un putniem. No niedrēm atbrīvotā telpā tie varēs veidot savas kaimiņattiecības un arī konkurenci par labāko mājvietu, maltītes, ligzdošanas un slēpņa vietu.

Dalībniekiem ieteicams apdomāt skulptūras veidolu jau laikus, sagādāt nepieciešamos palīglīdzekļus tās konstruēšanai (aukla niedru sasiešanai, šķēres, knaibles utt.). ieteicams lietot aizsargbrilles acu saudzēšanai, dabai un laikapstākļiem piemērotu apģērbu, mitrumizturīgus apavus un vismaz divus pārus cimdu. Ja ir vēlme līdzdarboties niedru pļaušanā un pieejams savs pļaujamais aparāts (izkapts, trimmeris,  krūmgriezis utt.), Pārvalde aicina to ņemt  līdzi un pieteikties pie pasākuma koordinatoriem.

Pateicoties Pārvaldes sadarbībai ar Limbažu  novada domi, ikvienam būs pieejama silta tēja, kafija un zupa, kāds našķis un balvas.

Šis ir Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 25. izveides gads. Un Niedru skulptūru festivāls aizsāks jubilejas gada  aktivitātes, kas plānotas visa gada garumā. Festivāla norisei nepieciešama ledus sega norises vietā, tādēļ nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā festivāls var tikt atcelts. Aicinām sekot līdzi informācijai Pārvaldes tīmekļa vietnē www.daba.gov.lv un Facebook lapā https://www.facebook.com/Ziemelvidzeme.

Dalība iespējama tikai ar sadarbspējīgu COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, bērniem no 12 gadu vecuma – ar vakcinācijas sertifikātu vai ar negatīvu COVID-19 testu (laboratorijas izziņa vai sertifikāts), kas nav vecāks par 72 stundām. Bērniem līdz 12 gadu vecumam minētie dokumenti nav jāuzrāda. Līdzi jāņem arī personu apliecinošs dokuments.


Inta Soma
Dabas aizsardzības pārvaldes
Vidzemes reģionālās administrācijas
Dabas izglītības speciāliste