Aicinām uz tautas deju kolektīvu nakts sadancošanas koncertu Matīšos

19.maijā plkst. 21.00 Matīšu estrādē notiks tautas deju kolektīvu sadancošanas koncerts “Naktsputni”, piedaloties kolektīviem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Koncerts būs ”Naktsputni” 15. jubilejas un Matīšu Tautas nama VPDK "Līksme" 17 darbības gadu koncerts.

19.maijā plkst. 21.00 Matīšu estrādē notiks tautas deju kolektīvu sadancošanas koncerts “Naktsputni”, piedaloties kolektīviem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Koncerts būs ”Naktsputni” 15. jubilejas un Matīšu Tautas nama VPDK “Līksme” 17 darbības gadu koncerts.

Šogad “Naktsputnos” sadejos kolektīvi no Valmieras, Smiltenes, Gulbenes, Krāslavas, Limbažu un Siguldas novadiem. Būs vieskolektīvi no Igaunijas Kilingi-Nemmes, lietuviešu dejas izdejos Lietuviešu biedrības vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Bijunas” un jauniešu deju kolektīvs “Saule”. Tālākie viesi šajos “Naktsputnos” būs jauniešu deju kolektīvs no Dagdas.

Pēc koncerta būs zaļumballe kopā ar mūziķi Igoru Elksniņu. Uz koncertu ieeja ir bez maksas, bet uz balli – 5 EUR.

Deju rakstus izrakstīs 14 kolektīvi, izdejojot gan XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki repertuāra dejas, gan kolektīvu mīļākās dejas. Koncertā piedalīsies Matīšu Tautas nama VPDK “Līksme” un dāmu kolektīvs “Dzintare”, Rūjienas Kultūras nama JDK “Denči”, Kocēnu Kultūras centra VPDK “Savieši”, Smiltenes novada Variņu Tautas nama VPDK “Varis”, Limbažu novada Pociema Kultūras nama VPDK “Nāburgi”, Vilzēnu Tautas nama dāmu deju kolektīvs “Anemone” un Brīvzemnieku pagasta VPDK “Ozoli”, Gulbenes novada Litenes Tautas nama VPDK “Ratenieki”, Krāslavas novada Dagdas Kultūras centra JDK “Dagda”, Siguldas novada Krimuldas Tautas nama VPDK “Dzirnakmeņi”, “Kilingi” (Igaunija), VPDK “Bijunas” (Lietuva), JDK “Saule” (Lietuva).

“Kad saule ar mēnesi sāk vīt savus vasaras rakstus, uz Matīšiem pošas tautisko deju kolektīvi, lai nakts koncertā izdejotu deju rakstus. Mēs esam priecīgi un izjūtam pateicību par to, ka esam pilns sastāvs. Izdejotas skates dejas, ir gandarījums par iegūto vērtējumu – I pakāpi. Skatītājiem būs skaists koncerts, kolektīvu dalībniekiem jaunas tikšanās, kontakti un mums visiem kopā vēl viens solis ceļā uz Dziesmu un Deju svētkiem. Salidosim “Naktsputnos”!” aicina deju kolektīva vadītāja Iveta Kļaviņa, dejotāji un kolektīva koncertmeistare Mārīte Riba.

“Deja – tā ir īpaša pasaule, kur cilvēki gūst prieku, lai arī šis prieks nāk caur sviedriem. Bet tas ir prieks par to, ko dejotāji dara, un tas aizrauj arī skatītājus. Turklāt dejošana ir izcils veids, kā atslēgties no ikdienas,” saka Ligita Jenča, kultūras speciāliste Matīšu Tautas namā.

Informāciju sagatavoja:
Ligita Jenča, kultūras speciāliste Matīšu Tautas namā
Iveta Kļaviņa, deju kolektīva “Līksme” vadītāja