Aicinām uz starptautisku paneļdiskusiju “Jauniešu ceļš pretim ilgtspējīgai ekonomikai”

Videi draudzīgu risinājumu īstenošana, izmantojot inovatīvus ražošanas un patēriņa modeļus, nekad nav bijusi tik aktuāla kā šobrīd. Liela uzmanība tiek pievērsta tieši jauniešiem, kuru vērtības un intereses veicina ierastā dzīvesveida maiņu, vienlaikus ieviešot novatoriskus pārejas veidus uz ilgtspējīgu un sakārtotu apkārtējo vidi. Jau šobrīd jaunieši Vidzemē un citviet Baltijas jūras reģionā iesaistās jaunu aprites un bioekonomikas projektu un ideju realizēšanā, veidojot stabilu ceļu uz zaļāku nākotni nākamajām paaudzēm, tādēļ ir būtiski tikt sadzirdētiem arī politikas veidotāju aprindās.

Kāds ir mūsdienu jaunā uzņēmēja, pētnieka un viedokļu līdera ceļš uz savas idejas realizēšanu bioekonomikā un aprites ekonomikā? Kādi ir izaicinājumi un iespējas attīstīt šādas idejas tālāk?

Vidzemes plānošanas reģions kopā ar projekta “BeUBio” sadarbības partneriem aicina jauniešus, jaunatnes organizācijas, politikas veidotājus un finansētājus, kas ir ieinteresēti attīstīt un atbalstīt aprites un bioekonomikas ideju un produktu attīstību, piedalīties paneļdiskusijā “Jauniešu ceļš pretim ilgtspējīgai ekonomikai”, 9.septembrī plkst. 10.00-12:00, tiešsaistē. Diskusijas dalībnieki iepazīstinās klausītājus ar iedvesmojošiem jauniešu saimniekošanas un līderības stāstiem bioekonomikā un aprites ekonomikā un diskutēs par ilgtspējīgas ekonomikas izaicinājumiem un iespējām. Turklāt, klātesošie tiks iepazīstināti ar jau esošiem atbalsta mehānismiem uzņēmējdarbības iniciatīvu uzsākšanai un pilnveidei.

Reģistrējies pasākumam > ŠEIT <.
Pasākums norisināsies angļu valodā.

Gatavojoties diskusijai, aicinām ieskatīties arī projekta “Baltijas jūras reģiona jaunatnes loma aprites ekonomikas un ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai” (BeUBio) interaktīvajā platformā. Jau ziņojām, ka tā izstrādāta, lai apkopotu stāstus par jauniešiem, kuru biznesa idejas, ikdiena un citas aktivitātes mudina apkārtējos uz ilgtspējīgāku ekonomiku. Iepazīsti visdažādākos piemērus, ar kuriem jaunieši no visa Baltijas jūras reģiona iedvesmo inovatīvu uzņēmējdarbības virzienu rašanos, vienlaikus pozitīvi ietekmējot vidi un sabiedrību. Meklējot nišas risinājumus, radot unikālus produktus un novatoriskus pakalpojumus no atjaunojamiem dabas resursiem, paveras durvis uz ekonomisku izaugsmi, vienlaikus pielietojot vērtību no nepietiekami izmantotiem dabas resursiem.

Par projektu
Diskusija norisināsies projekta “Baltijas jūras reģiona jaunatnes loma aprites ekonomikas un ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai” (BeUBio) ietvaros, un to organizē Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs. Projekta mērķis ir veicināt BSR jauniešu iesaistīšanos pārejā uz atjaunojamos dabas resursos balstītu ekonomiku un radīt sinerģiju ar citiem dalībniekiem un iniciatīvām, kas risina Apvienoto Nāciju Organizācijas izstrādātos ilgtspējīgas attīstības mērķus. Projekta mājaslapa ŠEIT.

Informāciju sagatavoja: Marta Riekstiņa, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā,