Aicinām uz izglītojošu pasākumu par decentralizētās kanalizācijas ietekmi uz virszemes ūdeņu kvalitāti

Aicinām uz izglītojošu pasākumu par decentralizētās kanalizācijas ietekmi uz virszemes ūdeņu kvalitāti

15.martā plkst.18.30, ikviens interesents aicināts piedalīties izglītojošā tiešsaistes pasākumā “Decentralizētās kanalizācijas saistība ar virszemes ūdeņu kvalitāti”.

Virszemes ūdeņi ir nozīmīga ekosistēmas daļa, un to kvalitāte var ietekmēt ne tikai attiecīgo sateces baseinu, bet arī ar ūdeņiem saistīto resursu kvalitāti, kā arī plašāku ūdeņu (pazemes, arī jūras) kvalitāti. Virszemes ūdeņu kvalitāti Latvijā visvairāk ietekmē divi faktori – barības vielu ieplūde ūdeņos un dažādi hidromorfoloģiski pārveidojumi. Lielākoties barības vielas ūdeņos ieplūst ar nepietiekami attīrītiem notekūdeņiem un notecēm no lauksaimniecības un mežu teritorijām. Tas veicina ūdensteču un ūdenstilpju aizaugšanu. Mājsaimniecības ir viens no cilvēku ietekmes veidiem, kas var samazināt virszemes ūdeņu kvalitāti, ja netiek ievēroti nepieciešamie vides aizsardzības pasākumi.

Valmieras novads atrodas Gaujas sateces baseinā. Nodarbībā par virszemes ūdeņu kvalitāti, īpašu uzmanību veltot tieši Gaujas baseina ūdenstilpju kvalitātei un tās aktualitātēm, par Latvijas virszemes ūdeņu kvalitāti un ar to saistītajiem izaicinājumiem stāstīs eksperts no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra. Savukārt par decentralizētās kanalizācijas apsaimniekošanas sistēmas sakārtošanas jautājumiem runās Ilona Vilne, Ūdens resursu nodaļas vecākā konsultante Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Ieskatu par aktuālo saistībā ar decentralizētās kanalizācijas apsaimniekošanas sistēmu Valmieras novadā sniegs Līga Zvirbule, vecākā vides eksperte Valmieras novada pašvaldības Dabas resursu pārvaldības nodaļā.

Pasākums būs otrā nodarbība Valmieras bibliotēkas kopā ar Valmieras novada pašvaldību organizētajā neformālās izglītības kursā pieaugušajiem “Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība”. Nodarbība notiek sadarbībā ar projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GoodWater IP, LIFE18 IPE/LV/000014).

Pieteikšanās pasākumam Valmieras integrētās bibliotēkas mājaslapā: www.biblioteka.valmiera.lv.

Nodarbība tiks ierakstīta Valmieras bibliotēkas un Valmieras novada pašvaldības publicitātes vajadzībām.