Aicinām sadarboties ar Valmieras novada Tūrisma pārvaldi!

Valmieras novada atpūtas un izklaides iespējas nav iedomājamas bez tūrisma uzņēmēju un pakalpojumu sniedzēju piedāvājuma. Ikdienā tas veido Valmieras novada tūrisma stāstus, kuri ar Valmieras novada Tūrisma pārvaldes palīdzību tiek attīstīti un aizvesti pie ceļotājiem visā plašajā pasaulē. Uzturot tīmekļvietni visit.valmiera.lv un sociālo mediju kontus, veidojot mārketinga kampaņas, kā arī dažādus tūrisma materiālus un citas novadu popularizējošas aktivitātes, sadarbība ar tūrisma uzņēmējiem ir pati svarīgākā. Tuvojoties aktīvajai tūrisma sezonai, vēlamies uzrunāt tūrisma uzņēmējus, ar kuriem vēl neesam dibinājuši sadarbības saites, kā arī tos, par kuriem vēl nezinām, – nāciet draudzēties un veidosim Valmieras novada tūrisma stāstu kopā!

Uz sadarbību aicināti oficiāli reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji, kuri savus pakalpojumus sniedz Valmieras novada teritorijā. Uzņēmējam ir jāsniedz tūrisma vai viesmīlības pakalpojumi. Tie var būt: izmitināšanas vai ēdināšanas (bet ne ielu tirdzniecības vai tikai līdzņemšanas) uzņēmumi, piesaistes objekti, aktīvās atpūtas (t.sk. aktīvās atpūtas inventāra noma) vai meistarklašu vietas, ražotnes, saimniecības vai citi objekti, kas savus pakalpojumus piedāvā individuāliem ceļotājiem vai tūristu grupām.

Sadarbība ar Valmieras novada Tūrisma pārvaldi ir bez maksas. Tūrisma uzņēmējiem ir iespēja savus piedāvājumus ievietot tīmekļvietnē visit.valmiera.lv, kas ir oficiālā Valmieras novada tūrisma galamērķa popularizēšanas vietne, turklāt pieejama piecās valodās. Organizējot pasākumus, informāciju par tiem ir iespējams ievietot tīmekļvietņu visit.valmiera.lv un valmierasnovads.lv norišu kalendāros. Toties, publicējot saturu sociālo mediju vietnēs Facebook vai Instagram, iespējams atzīmēt (tag) Visit Valmiera kontu. Izvērtējot ieraksta (post), stāsta (story) vai pasākuma (event) saturu, Valmieras novada Tūrisma pārvaldes mārketinga speciālistes ar to dalīsies, tādējādi sasniedzot plašāku auditoriju.

Valmieras novada Tūrisma pārvalde ik gadu veido un atjauno arī dažādus tūrisma materiālus. Piedāvājumu iespējams ievietot novada tūrisma bukletā, pilsētu kartēs vai citos drukātajos materiālos. Izveidotos tūrisma materiālus ir iespējams saņemt un izvietot savos tūrisma objektos, lai atpūtas iespējas būtu vēl pieejamākas novada viesiem. Nereti tūrisma uzņēmēji tiek aicināti piedalīties dažādos novada pasākumos, gadatirgos vai tūrisma izstādēs, esot klātienē ar savu piedāvājumu vai svētku laikā iesūtot īpašos piedāvājumus. Tāpat arī novadā viesojas žurnālisti, tūroperatori vai digitālā satura veidotāji, kuri, vadoties pēc iesaistīto pušu specifikas, iepazīstas ar tūrisma uzņēmēju piedāvājumu. Papildu mārketinga aktivitātēm tūrisma uzņēmējiem ir iespēja uzzināt par tūrisma aktualitātēm, doties pieredzes apmaiņas braucienos un tīkloties, pārstāvēt savu viedokli dažādos ar tūrismu saistītos jautājumos un piedalīties vēl citās ar tūrismu saistītās aktivitātēs un kampaņās.

Jāņem vērā, ka abpusējas sadarbības gadījumā katra gada sākumā Valmieras novada Tūrisma pārvalde aicina tūrisma uzņēmējus un naktsmītņu saimniekus iesūtīt apmeklētāju vai nakšņotāju statistiku, kas apkopotā veidā tiek izmantota dažādu Valmieras novada pašvaldības stratēģisku dokumentu (tūrisma attīstības stratēģija u.c.) izstrādē, rīcību un projektu plānošanā un īstenošanā, pieņemot datos balstītus lēmumus, kā arī Valmieras novada tūrisma reprezentācijai semināros, kontaktbiržās, prezentācijās un citās aktuālās norisēs.

Ja vēlaties sadarboties ar Valmieras novada Tūrisma pārvaldi, aicinām atsaukties un rakstīt Valmieras novada Tūrisma pārvaldes uzņēmējdarbības speciālistei Madarai Stukmanei uz e-pastu: , iepazīstinot ar savu tūrisma piedāvājumu.

Valmieras novada Tūrisma pārvalde pārstāv arī tūrisma maršrutu “Via Hanseatica” un Gaujas Nacionālā parka tūrisma sadarbības tīklojumu “Enter Gauja”, kurā iespējama papildu sadarbība. Tāpat atgādinām, ka visas minētās sadarbības iespējas ar Valmieras novada Tūrisma pārvaldi pastāv arī ar jau esošajiem tūrisma uzņēmējiem.

Informāciju sagatavoja: Madara Stukmane, Valmieras novada Tūrisma pārvaldes Uzņēmējdarbības speciāliste, Mob. tālr.: 25437177, visit.valmiera.lv

Ilustratīvs attēls par sadarbības iespējām ar Valmieras novada Tūrisma pārvaldi