Aicinām pieteikt Goda un Gada Valmieras novada cilvēkus

Pasniedzot apbalvojumus “Valmieras novada Goda cilvēks” un “Valmieras novada Gada cilvēks”, pateiksimies un godināsim līdzcilvēkus par ieguldījumu sabiedrības labā, nesavtīgu darbu, Valmieras pilsētas un novada attīstības veicināšanu.

Paldies kā ievārījums pielipinās smaidam, tas prot aizķert mirkli, uz brīdi to pieturot, un tad kā pieneņpūku mākoni pasviež gaisā – lai lido un sakņojas.

Pasniedzot apbalvojumus “Valmieras novada Goda cilvēks” un “Valmieras novada Gada cilvēks”, pateiksimies un godināsim līdzcilvēkus par ieguldījumu sabiedrības labā, nesavtīgu darbu, Valmieras pilsētas un novada attīstības veicināšanu.

Kandidātus aicinām pieteikt līdz 10. septembrim. Pieteikumu elektroniski iespējams aizpildīt šeit vai sūtot e-pastā , vai rakstiski visos Valmieras novada klientu apkalpošanas centros un Valmieras novada bibliotēkās. Iesniegumā jānorāda kandidāta vārds, uzvārds, pamatojums kandidatūras izvirzīšanai, kā arī pieteicēja vārds, uzvārds un kontaktinformācija. Tāpat jābūt pievienotai norādei, kurā kategorijā kandidāts tiek izvirzīts – Valmieras novada Goda cilvēks vai Valmieras novada Gada cilvēks.

Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītā svētku norisē 19. novembrī.

Apbalvojumu “Valmieras novada Goda cilvēks”

Apbalvojumu “Valmieras novada Goda cilvēks” piešķir par sevišķiem nopelniem Valmieras novada vai atsevišķu Valmieras novada vietu labā, kas var izpausties valsts, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Apbalvojuma saņemšanai var pretendēt gan Valmieras novada iedzīvotāji, gan personas, kuras dzīvo un darbojas citviet Latvijā vai ārzemēs.

Apbalvojums “Valmieras novada Gada cilvēks”

Apbalvojumu “Valmieras novada Gada cilvēks” piešķir par nozīmīgu ieguldījumu valsts, pašvaldības, sabiedriskajā vai saimnieciskajā darbā, vērtējot pagājušajā gadā sasniegto. Apbalvojuma saņemšanai var pretendēt tikai Valmieras novada iedzīvotāji.

Atbilstoši Valmieras novada pašvaldības nolikumam (skatāms mājaslapas www.valmierasnovads.lv sadaļā “Pašvaldība”, “Dokumenti”) “Par Valmieras novada pašvaldības apbalvojumiem” pieteikumus izvērtēs pašvaldības domes apstiprināta Komisija.

Apbalvojumu saņēmējiem pasniegs Valmieras novada pašvaldības atzinības rakstu un īpaši izgatavotu piemiņas nozīmīti, kas ataino Valmieras novada ģerboni.