Aicinām pieteikt Goda un Gada Valmieras novada cilvēkus

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienu, svinīgā ceremonijā 17. novembrī topošajā laikmetīgās mākslas telpā “Kurtuve” pateiksimies un godināsim līdzcilvēkus par ieguldījumu sabiedrības labā, nesavtīgu darbu, Valmieras pilsētas un novada attīstības veicināšanu.

Paldies par sirdsdarbu, stundas neskaitot, paldies par pleca sajūtu nestundā, paldies par to, kas turpinās pēc kāda laika nogriežņa, paldies par īpašā iemūžināšanu!

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienu, svinīgā ceremonijā 17. novembrī topošajā laikmetīgās mākslas telpā “Kurtuve” pateiksimies un godināsim līdzcilvēkus par ieguldījumu sabiedrības labā, nesavtīgu darbu, Valmieras pilsētas un novada attīstības veicināšanu.

Kandidātus Valmieras novada apbalvojumiem “Valmieras novada Goda pilsonis” un “Valmieras novada Gada cilvēks” aicinām pieteikt līdz 30. septembrim. Pieteikumu elektroniski iespējams aizpildīt Valmieras novada pašvaldības tīmekļvietnē www.valmierasnovads.lv šeit vai sūtot e-pastā , vai rakstiski visos Valmieras novada klientu apkalpošanas centros un Valmieras novada bibliotēkās. Iesniegumā jānorāda kandidāta vārds, uzvārds, pamatojums kandidatūras izvirzīšanai, kā arī pieteicēja vārds, uzvārds un kontaktinformācija. Tāpat jābūt pievienotai norādei, kurā kategorijā kandidāts tiek izvirzīts – “Valmieras novada Goda pilsonis” vai “Valmieras novada Gada cilvēks”.

Apbalvojumu “Valmieras novada Goda pilsonis” piešķir par sevišķiem nopelniem Valmieras novada vai atsevišķu Valmieras novada vietu labā, kas var izpausties valsts, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Apbalvojuma saņemšanai var pretendēt gan Valmieras novada iedzīvotāji, gan personas, kuras dzīvo un darbojas citviet Latvijā vai ārzemēs.

Apbalvojumu “Valmieras novada Gada cilvēks” piešķir par nozīmīgu ieguldījumu valsts, pašvaldības, sabiedriskajā vai saimnieciskajā darbā, vērtējot pagājušajā gadā sasniegto. Apbalvojuma saņemšanai var pretendēt tikai Valmieras novada iedzīvotāji.

Atbilstoši Valmieras novada pašvaldības nolikumam (skatāms tīmekļvietnes www.valmierasnovads.lv sadaļā “Pašvaldība”, “Dokumenti”) “Par Valmieras novada pašvaldības apbalvojumiem” pieteikumus izvērtēs pašvaldības domes apstiprināta Komisija.

Apbalvojumu saņēmēji iegūs īpašu Valmieras novada nozīmīti. Tajā atainots Valmieras novada ģerbonis – ozols uz pakalna zelta laukā un ūdens motīvs, simbolizējot latviskumu, pamatīgumu, stabilitāti, spēku, dabas mīlestību, pēctecību un tradīcijas, tiekšanos uz izaugsmi un attīstību, dzīvību un dinamiku.

Pērn pirmo reizi kopš Valmieras novada izveidošanās novada augstākos apbalvojumus saņēma: sportiste, sporta entuziaste Marta Ādamsone par mīlestības pret sportu veicināšanu bērnu un jauniešu vidū, par Valmieras vārda nešanu pasaulē, piedaloties dažādu sporta veidu sacensībās un turpinot to darīt arī šobrīd senioru vecuma grupā, kā arī par aicināšanu iesaistīties sportā un līdzcilvēku iedvesmošanu; Valmieras novada un Giterslo reģiona (Vācija) sadarbības koordinatore Rudīte Markus par nenovērtējamo un nenogurstošo ieguldījumu, veicinot Valmieras, Valmieras novada un Giterslo reģiona sadarbību vairāk nekā 20 gadu garumā; Valmieras novada un Giterslo reģiona sadarbības koordinators Hanss Joachims Švolovs (Hans-Joachim Schwolow), pateicoties par spēju piesaistīt attiecīgās jomas speciālistus, lai īstenotu sadarbības projektus starp Valmieras novadu un Giterslo reģionu; kanisterapijas speciāliste, kinoloģe Ingūna Tihomirova par ieguldījumu kanisterapijas (rehabilitācijas veids, izmantojot speciāli selekcionētu un apmācītu suni) piedāvājuma attīstīšanā, tādējādi palīdzot stiprināt bērnu emocionālo, garīgo un fizisko veselību; vieglatlētikas treneris Raitis Ravinskis par ieguldījumu sporta izglītības attīstībā Valmierā, par sportistu sagatavošanu augstvērtīgiem sasniegumiem, regulāru Latvijas izlašu dalībnieku sagatavošanu, par ieguldījumu pilsētas un novada vieglatlētikas attīstībā; uzņēmēji Ilze un Valters Bergi (SIA “Zaltes”) par mērķtiecīgu, uz attīstību vērstu uzņēmējdarbības stiprināšanu jau 30 gadu garumā, arī dažādos pārmaiņu laikos rūpējoties par darbinieku labklājību, vietējās kopienas attīstību, par aktīvu, atbildīgu rīcību, spējot saskatīt izaugsmes iespējas un tās īstenojot lauku teritorijā; Jāņparka iedzīvotāju iniciatīvas grupas aktīviste Anna Broka par entuziasmu, sabiedrības iesaistīšanu, kopienas stiprināšanu ar mērķi attīstīt Jāņparku, veicināt tajā dažādas norises; grāmatas autore, pētniece Agita Mačuka par nenovērtējamo darbu, sarakstot grāmatu Valmieras Mūzikas skolai simtgadē “Dzīvesstāsti nošu līnijās”, veicot mutvārdu vēstures pētījumu, iemūžinot Valmieras Mūzikas skolas skolotāju dzīvesstāstus; Ukrainas iedzīvotāja Polina Lypova par nenogurstošu sirdsdarbu, organizējot palīdzības sniegšanu Valmierā un Valmieras novadā nonākušajiem kara bēgļiem no Ukrainas; brīvprātīgais ugunsdzēsējs Dzintars Robulis par drosmīgu un pašaizliedzīgu brīvprātīgo darbu, sniedzot atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem kara apstākļos, gan dodoties uz Ukrainu, lai tur nogādātu glābšanā un ugunsdzēsībā noderīgu aprīkojumu un Valmieras novada iedzīvotāju saziedoto, gan organizējot palīdzības un atbalsta sniegšanu Latvijā nonākušajiem Ukrainas iedzīvotājiem.