Aicinām izteikt viedokli par plānotajām izmaiņām Burtnieka ezera un tā publisko zonu izmantošanas kārtībā

Aicinām izteikt viedokli par plānotajām izmaiņām Burtnieka ezera un tā publisko zonu izmantošanas kārtībā

Izstrādāti saistošie noteikumi “Par Burtnieka ezera un tā publisko atpūtas zonu izmantošanu”, kuri aizstās šobrīd spēkā esošos Valmieras novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr. 56 “Par Burtnieku ezera un tā publisko atpūtas zonu izmantošanu”. Saistošo noteikumu projektā ir veiktas vairākas izmaiņas, izņemot normas, kuras tiek regulētas ar normatīvajiem aktiem, kā arī ieviešot jaunus punktus nosakot:

  • Kuģošanas līdzekļu stāvvietu izmantot drīkst tikai Jūras kodeksā noteiktajā kārtībā reģistrēti Kuģošanas līdzekļi. Reģistrētiem jābūt arī tiem Kuģošanas līdzekļiem, kuru reģistrācija saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtību ir brīvprātīga.
  • Neizmantojot kuģošanas līdzekļu stāvvietu, Burtnieka ezerā drīkst pārvietoties arī nereģistrēti brīvprātīgi reģistrējamie kuģošanas līdzekļi.
  • Kuģošanas līdzekli atļauts novietot Kuģošanas līdzekļu stāvvietā uz laiku līdz vienai diennaktij, atstājot tajā informāciju par laiku, kad Kuģošanas līdzeklis novietots un tā īpašnieka kontaktinformāciju.
  • Izvietojot Kuģošanas līdzekļus Kuģošanas līdzekļu stāvvietā uz laiku, kas pārsniedz vienu diennakti, Kuģošanas līdzekļa pienākums ir iesniegt paziņojumu, norādot Kuģošanas līdzekļa atrašanās vietu, stāvēšanas laiku un īpašnieka kontaktinformāciju Noteikumos iekļauti nosacījumi publiski pieejamo kuģošanas stāvvietu izmantošanai.
  • Rūpēs gan par iedzīvotāju drošību, gan vides veselību, ar noteikumiem aizliegts ar Mehāniskajiem transportlīdzekļiem pārvietoties pa Burtnieka ezera ledu, izņemot pārvietošanos ar motorizētām sniega kamanām, noteiktā kārtībā reģistrētu kvadriciklu vai sniega motociklu, tā vadītājam izvērtējot apstākļus un uzņemoties atbildību par savu drošību.

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu Burtnieka ezera apsaimniekošanu, nosakot kārtību, kādā Burtnieka ezerā un tā piekrastes zonā izmantojami un novietojami kuģošanas līdzekļi, veicama rekreācijas pakalpojumu sniegšana, kā arī vietas, kur veicama zveja un zivju izkraušana.

Ar saistošo noteikumu projektu var iepazīties šeit.

Aicinām iedzīvotājus paust savu viedokli par saistošo noteikumu “Par Burtnieka ezera un tā publisko atpūtas zonu izmantošanu” projektu līdz 25. decembrim uz e-pastu "> ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”.