Aicinām izteikt viedokli par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, turēšanas un izķeršanas kārtību Valmieras novadā

Valmieras novada pašvaldībā izstrādāti saistošie noteikumi par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, turēšanas un  izķeršanas kārtību Valmieras novadā, kas aizstās līdz šim spēkā esošos 24.02.2022. Valmieras novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.38 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras novadā”.

Noteikumu mērķis ir nodrošināt veselīgu un tīru vidi Valmieras novadā, lai mājas dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēkiem un dzīvniekiem, nodrošināt mājas dzīvnieku reģistrāciju, tās uzraudzību un kontroli un samazināt mājas dzīvnieku radīto traumu skaitu, kā arī novērst dzīvnieku infekcijas slimību izplatību un dzīvnieku klaiņošanu.

Noteikumi nosaka prasības mājas dzīvnieku reģistrācijai, turēšanai Valmieras novadā, kā arī nosaka mājas dzīvnieku īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus, un klaiņojošo mājas dzīvnieku izķeršanas kārtību Valmieras novadā. Saistošie noteikumi attiecināmi uz jebkuru personu, kura vēlas turēt mājas (istabas) dzīvnieku vai ar to uzturēties Valmieras novada administratīvajā teritorijā.

Ar saistošo noteikumu projektu var iepazīties Valmieras novada pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā “Sabiedrība” – “Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas”.

Aicinām iedzīvotājus paust savu viedokli par saistošo noteikumu “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, turēšanas un izķeršanas kārtību Valmieras novadā” projektu līdz 23. maijam uz e-pastu ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”.