Aicinām izteikt viedokli par licencētās vēžošanas organizēšanu Vaidavas ezerā

vēzis

Aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli par saistošo noteikumu “Par licencēto vēžošanu Vaidavas ezerā” projektu. Saistošo noteikumu mērķis ir izveidot ilgtspējīgu vēžu resursa apsaimniekošanas sistēmu.

2023. gadā tika izstrādāts Vaidavas ezera vēžveidīgo stāvokļa novērtējums, kurā secināts, ka ezers ir piemērots licencētas vēžošanas organizēšanai. Ieviešot licencēto vēžošanu, tiks samazināta invazīvās vēžu sugas Amerikas signālvēža Astacus leniusculus populācija, mazinot draudus vietējo vēžu populācijai. Vaidavas ezera vēzveidīgo stāvokļa novērtējums atrodams pašvaldības tīmekļvietnē, sadaļā “Vide” – “Apsaimniekošanas plāni”.

Licencētās vēžošanas nolikumu izstrādāja biedrība “Vaidavas ezera pārvalde”, kas arī organizēs licencēto vēžošanu, nodrošinot licenču uzskaiti un tirdzniecību, sniedzot atskaites normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Vēžošanas licences būs iespējams iegādāties tīmekļvietnē www.manacope.lv.

Ar saistošo noteikumu projektu var iepazīties Valmieras novada pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā “Sabiedrība” – “Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas”. Aicinām iedzīvotājus paust savu viedokli par saistošo noteikumu “Par licencēto vēžošanu Vaidavas ezerā” projektu līdz 23. jūlijam uz e-pastu ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”.