Aicinām iesaistīties savas nākotnes Valmieras novadā plānošanā

Jūlijā ir uzsākta Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038.gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrāde. Valmieras novada pašvaldība aicina būt aktīviem, piedalīties aptaujās un iedzīvotāju sapulcēs. Līdz 25.augustam notiek pirmā no dokumentu izstrādes laikā plānotajām iedzīvotāju aptaujām – aptauja par pašvaldības pakalpojumiem un ieteikumiem jaunajam novadam.

  • Aptaujas anketu novada iedzīvotāji var aizpildīt elektroniski: https://ej.uz/ValmierasNovadaAptauja
  • Izdrukātu aptaujas anketu iespējams aizpildīt un nodot jebkurā no Valmieras novada bibliotēkām, kā arī Valmieras novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros.

Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir pašvaldības galvenais attīstības plānošanas dokuments, un tajā tiks noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un specializācija, kā arī telpiskās attīstības perspektīva. Valmieras novada attīstības programmā tiks noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Abu savstarpēji saistīto plānošanas dokumentu izstrāde ir sadalīta vairākos posmos. Šobrīd tiek apzināta esošā situācija dažādos pārvaldības sektoros, tai skaitā saistībā ar pašvaldības līdz šim nodrošinātajiem pakalpojumiem tās iedzīvotājiem. Nākamais posms būs stratēģijas un attīstības programmas projekta sagatavošana. Šajā posmā paredzēts organizēt vismaz vienu iedzīvotāju sapulci katrā teritoriālajā apvienībā, kā arī vairākas ekspresaptaujas par tematiskiem vai lokāli svarīgiem jautājumiem. Noslēdzošais posms būs publiskā apspriešana jau gatavam ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas projektam, kā arī to vides pārskatu projektam.

Atbilstoši iepirkuma rezultātiem abu Valmieras novada plānošanas dokumentu izstrādi veic SIA “Grupa93” par 39 000,00 EUR bez PVN. Plānošanas dokumenti paredzēs turpmāko attīstību pašvaldību administratīvi teritoriālajā reformā izveidotajam Valmieras novadam: piecām novada pilsētām – Mazsalacai, Rūjienai, Sedai, Strenčiem un valstspilsētai Valmierai, kā arī 26 Valmieras novada pagastiem – Bērzaines, Brenguļu, Burtnieku, Dikļu, Ēveles, Ipiķu, Jeru, Jērcēnu, Kauguru, Kocēnu, Ķoņu, Lodes, Matīšu, Mazsalacas, Naukšēnu, Plāņu, Ramatas, Rencēnu, Sēļu, Skaņkalnes, Trikātas, Vaidavas, Valmieras, Vecates, Vilpulkas un Zilākalna pagastam.