Aicinām iedzīvotājus uz tiešsaistes lekciju “Viedais ciems – kāpēc iesaistīties?”

4. aprīlī no plkst. 17.00 – 19.00 ikviens Valmieras novada iedzīvotājs, kurš jau šobrīd līdzdarbojas savas kopienas un vietas attīstībā un labprāt iesaistītos un iesaistītu līdzcilvēkus arī turpmāk, aicināts pievienoties tiešsaistes lekcijai “Viedais ciems – kāpēc iesaistīties?”. 

Lekcija notiks Google Meet platformā ar pievienošanās saiti: ValmierasNovadaViedieCiemi.

2023. gada martā Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes speciālisti ikvienā Valmieras novada pilsētā un pagastā organizē tikšanās ar iedzīvotājiem, lai popularizētu dažādas līdzdalības iespējas savas dzīvesvides uzlabošanā, kā arī lai aktivizētu iedzīvotājus iesaistīties. Sapulču laikā identificētās katras vietas stiprās un vājās puses, iespējas un iedzīvotāju pašu saredzētie draudi turpmākai vietas attīstībai ir pamats neapstāties un turpināt darboties savas vietas attīstības labā. 

Āra Ādlera lekcija “Viedais ciems – kāpēc iesaistīties?” būs izglītojošs turpinājums aktīvajiem novada iedzīvotājiem, kuri labprāt iesaistās identificēto vajadzību risināšanā un iespēju attīstīšanā, kā arī labprāt kļūtu par koordinatoriem pārējiem vietējo kopienu iedzīvotājiem. 

Kā vienu no turpinājumiem martā notikušajām iedzīvotāju sapulcēm Valmieras novada pašvaldība 2023. gadā plāno akciju “Valmieras novada Viedais ciems”. Akcija aicinās atsaukties iedzīvotājus – biedrību līderus un aktīvus iedzīvotājus, kuri labprāt koordinē un ievieš savas vietējās kopienas aktivitātes dzīves kvalitātes uzlabošanai. Tiek plānoti kopīgi pasākumi novada aktīvo kopienu koordinatoru atbalstam, pieredzes celšanai un idejām par veicamajām aktivitātēm.