Aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli par licencēto rūpniecisko zveju Burtnieka ezerā pašpatēriņa vajadzībām

Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka no 2024. gada 1. janvāra mainīsies zvejas žurnālu iesniegšanas nosacījumi, kas nozīmē, ka privātpersonām būs jāreģistrējas elektroniskajā sistēmā, lai zvejas žurnāla aizpildīšanu veiktu individuāli

Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka no 2024. gada 1. janvāra mainīsies zvejas žurnālu iesniegšanas nosacījumi, kas nozīmē, ka privātpersonām būs jāreģistrējas elektroniskajā sistēmā, lai zvejas žurnāla aizpildīšanu veiktu elektroniski. Šis nosacījums attieksies arī uz iedzīvotājiem, kas Burtnieka ezerā veic licencēto rūpniecisko zveju. Pašvaldība gatavojas atteikties no licencētās rūpnieciskās zvejas Burtniekā, nododot šim mērķiem nodalīto viena murda limitu (proporcionāli 30 metru tīkla garuma) komerczvejas veicējiem. Saistošo noteikumu projekta apspriešanas laikā aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli par licencēto rūpniecisko zveju un tās saglabāšanu Burtnieka ezerā!

Pašreiz licencētā rūpnieciskā zveja Burtniekā paredz, ka jebkurš iedzīvotājs, kuram ir noteikumiem atbilstošs zivju murds, var veikt rūpniecisko zveju pašpatēriņam, iegādājoties licenci Burtnieku pagasta bibliotēkā, turpat saņemot un pēc zvejas nododot murda marķējumus un zvejas licenci papīra formātā. Pašvaldība šos zvejas žurnālus iesniedza Valsts vides dienestā.

Zvejas žurnālu iesniegšana no 2024. gada 1. janvāra veicama tikai elektroniski Latvijas zivsaimniecības integrētajā kontroles un informācijas sistēmā (LZIKIS). Tas nozīmē, ka, saglabājot licencēto rūpniecisko zveju Burtniekā:

1) zvejniekam būtu elektroniski jāpiesaka jaunu lietotāju LZIKIS sistēmai;

2) Zemkopības ministrijai šis pieteikums jāapstrādā, jāizveido lietotājs, jānosūta zvejniekam piekļuves informācija (1-2 dienu laikā);

3) zvejniekam jāapgūst LZIKIS, lai varētu veikt zvejas žurnāla aizpildīšanu;

4) kad pirmie četri soļi veikti, zvejniekam pirms zvejas jādodas uz Burtnieku pagasta bibliotēku, lai, kā ierasts, iegādātos zvejas licenci un saņemtu murda marķējumus;

5) pēc zvejas zvejniekam jānodod Burtnieku pagasta bibliotēkā murdu marķējumi, LZIKIS jāiesniedz zvejas žurnāls.

Jāņem vērā, ka ar 2022. gada sākumu būtiski tika samazināti rūpnieciskās zvejas limiti (tīklu garuma limits tika samazināts no 2500 m uz 1000 m). Tā kā pašvaldībai ir tiesības licencētās rūpnieciskās zvejas veikšanai nodalīt tikai 5% no rūpnieciskās zvejas rīku limita, arī licencētās rūpnieciskās zvejas veikšanai iepriekšējo desmit murdu limita vietā palika viena murda limits. Lai dotu iespēju pēc iespējas vairāk privātpersonām veikt licencēto rūpniecisko zveju, pašvaldība ir noteikusi limitu – mēnesī viens cilvēks var zvejot trīs diennaktis.

Izvērtējot, cik šī būs sarežģīta un arī laikietilpīga procedūra privātpersonai, kas Burtniekā vēlas zvejot līdz trim diennaktīm mēnesī pie esošā rūpnieciskās zvejas limita, pašvaldība ar  2024. gadu gatavojas atteikties no licencētās rūpnieciskās zvejas Burtniekā, nododot šim mērķiem nodalīto viena murda (proporcionāli 30 metru tīkla garuma) limitu komerczvejas veicējiem.

Ar saistošo noteikumu projektu var iepazīties šeit.

Ja vēlaties, lai licencētā rūpnieciskā zveja Burtniekā tiktu saglabāta, esat gatavi apgūt LZIKIS un patstāvīgi veikt datu ievadi tajā, aicinām paust savu viedokli līdz 14. decembrim uz e-pastu "> ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”. Licencētās makšķerēšanas kārtību Burtniekā šīs izmaiņas neskar – zivis pašpatēriņam arvien būs iespējams noķert, iegādājoties makšķerēšanas licenci vietnē manacope.lv. Lomu atskaites iesniegšana, pat ja nekas nav noķerts, obligāti veicama piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām.