Aicinām automašīnas nenovietot stāvēšanai uz Jāņa Daliņa ielas

Kopš Jāņa Daliņa stadiona, manēžas un jaunā bērnu rotaļu laukuma atklāšanas šo teritoriju apmeklē liels skaits apmeklētāju. Ierodoties ar automašīnām, tās lielākoties šobrīd tiek novietotas gar Jāņa Daliņa ielas malu. Lai uzlabotu stadiona apmeklētāju drošību, Valmieras novada pašvaldība aicina stadiona teritorijas apmeklētājus automašīnas stāvēšanai novietot pie stadiona esošajos divos automašīnu stāvlaukumos: stāvlaukumā pie Sajūtu parka Dīvaliņa ielas galā, kā arī lielajā automašīnu stāvlaukumā iepretim Dīvaliņa pļavām, Dīvaliņa ielā 15.

Novietojot automašīnas stāvēšanai Jāņa Daliņa ielas malā, būtiski palielinās gājēju kustība pa Jāņa Daliņa ielu. Vienlaikus gar ielas malām novietotās automašīnas apgrūtina ielas pārredzamību satiksmes drošības ievērošanai, kā arī apgrūtina automašīnu kustību pa Jāņa Daliņa ielu. Atbilstoši Valmieras pilsētas teritorijas plānojumam Jāņa Daliņa iela ir pilsētas rajonu nozīmes maģistrālā iela. Tā atdala dzīvojamās zonas, un pa Jāņa Daliņa ielu tiek novadīta to automašīnu plūsma, kuru brauciena galamērķis nav kāda no blakus esošajā dzīvojamajā zonā esošajām adresēm. Tādēļ satiksmes drošības un ērtas automašīnu kustības nodrošināšanai tuvākajā laikā gar Jāņa Daliņa stadionu tiks izvietotas zīmes “Apstāties aizliegts” (ceļa zīme Nr.326).

Pateicamies par sapratni un novēlam sportiski un patīkami pavadītu laiku Jāņa Daliņa stadiona teritorijā!