Aicinām apmeklēt Bēbīšu skolas nodarbības Valmierā, Rūjienā, Mazsalacā un Kocēnos

Bēbīšu skolas nodarbības

Jaunajā mācību gadā pašus mazākos novadniekus kopā ar vecākiem aicinām piedalīties Bēbīšu skolas nodarbībās Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs – Valmieras pirmsskolas izglītības iestādēs “Kārliena” un “Pienenīte”, Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādē “Vārpiņa”, Kocēnu pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis” un Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā.

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādē “Kārliena”
Bēbīšu skolas nodarbībās piedāvās aktīvu darbošanos kopā ar māmiņu vai tēti, nodrošinot bērna vispusīgu attīstību, veicinot emocionālo saskarsmi, kā arī saskarsmi ar citiem vienaudžiem. Pozitīva emocionālā saskarsme bērnam ar pieaugušo rada vajadzību komunicēt, un tas spēcīgi stimulē runas attīstību. Liela loma rotaļnodarbībās ir mūzikai, jo mūzika ir pirmais mākslas veids, uz kuru apzināti reaģē jau zīdaiņa vecumā, tā ir saikne starp bērna fizisko un garīgo attīstību. Bēbīšu skoliņas nodarbībās paredzēts klausīties mūziku, dziedāt, spēlēt, ritmizēt, kustēties, kā arī darboties ar priekšmetiem un piedalīties radošās aktivitātēs. Bēbīšu skolā bērni cits citu labāk iepazīs, savukārt vecākiem būs iespēja dalīties pieredzē, tādējādi gatavojoties adaptācijai jaunajos apstākļos – bērnudārza apmeklēšanai.
Nodarbības notiks Rūpniecības ielā 16 A Valmierā trešdienās un piektdienās, laiks tiks precizēts. Pieteikt bērnu dalībai Bēbīšu skolā, kā arī saņemt papildu informāciju iespējams, zvanot skolotājai Lāsmai Homkai pa tālr. 28373124 vai rakstot e-pastu .

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”
Bēbīšu skolas nodarbībās Valmieras pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” aicināti piedalīties mazuļi vecumā no četriem mēnešiem līdz diviem gadiem kopā ar vecākiem, lai spēlētos, runātos un klausītos, vingrotu, dziedātu un kopīgi svinētu svētkus. Bēbīšu skolā mazulim kopā ar māmiņu vai tēti palīdz labāk iepazīt un izzināt pasauli.
Nodarbības notiek bērnudārza telpās Georga Apiņa ielā 5, Valmierā divas reizes nedēļā – otrdienās no plkst. 12.15 līdz 15.00, piektdienās no plkst. 11.00 līdz 15.00. Pēc nodarbības paredzēts vecāku un bērnu sadraudzības laiks. Pieteikšanās un papildu informācija pieejama, zvanot pa tālr. 64231693.

Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādē “Vārpiņa”
Bēbīšu skolas nodarbības Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādē “Vārpiņa” Dārza ielā 8, Rūjienā notiek piektdienās plkst. 13.00 līdz 15.00. Nodarbībās iekļautas muzikālas rotaļas un praktiska darbošanās bērniem vecumā no trīs mēnešiem līdz pusotram gadam kopā ar vecākiem. Papildu informācija par Bēbīšu skolas nodarbībām Rūjienā pieejama, zvanot pa tālr. 26669124.

Muzikālā mazuļu skola Mazsalacā
Muzikālās mazuļu skolas nodarbībās mazuļiem kopā ar vecākiem notiek Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā Gustava Ērenpreisa ielā 3A. Tajās ir iespēja dziedāt, skaitīt skaitāmpantus, iet rotaļās, iepazīties ar pašiem vienkāršākajiem mūzikas instrumentiem, kā arī vecākiem citam ar citu aprunāties un dalīties pieredzē. Nodarbības notiek otrdienās no plkst. 9.30 skolotājas Inetas Sprices vadībā. Pašlaik Muzikālo mazuļu skolu apmeklē septiņi bērni vecumā no pieciem mēnešiem līdz trīs gadiem kopā ar māmiņām. Nodarbībām pievienoties aicināti arī jauni dalībnieki. Plašāka informācija, zvanot pa tālr. 26575343.

Kocēnu pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis”
Kocēnu pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” Bēbīšu skoliņas nodarbības 2023./2024. mācību gadā notiks piektdienās no plkst. 14.00. Grupa vēl nav nokomplektēta, ir plānots, ka nodarbības varētu sākties oktobra vidū, kad zālē noslēgsies remontdarbi. Interesenti aicināti pieteikties, zvanot pa tālr. 26856124 (Sandra).

Bēbīšu skolas, tajā skaitā Muzikālās mazuļu skolas, nodarbību apmeklējums Valmieras novadā deklarētiem iedzīvotājiem ir bez maksas.