Aicinājums ziedot Trikātas pamatskolas grāmatas izdošanai

Trikātas pamatskola

Pirmais izlaidums jaunuzceltajā Trikātas pamatskolā “Gaismaskalns” notika 1939. gadā. Gatavojoties skolas 85 gadu jubilejas atzīmēšanai 2023. gada 3. jūnijā, tika vāktas un digitalizētas Trikātas pamatskolas izlaidumu fotogrāfijas, apzināti tajās esošie skolotāji un absolventi, veidots apraksts par skolu. Rezultātā tapis manuskripts krāsainai foto grāmatai “Mana-Tava-Trikātas pamatskola”. Grāmatas izmērs 170×124 mm, cietais sējums, krāsaina, apmēram 100 lpp., plānotā tirāža 1000 eksemplāri. Plānotie izdevumi grāmatas izdošanai ir 4900,00 EUR.

Lūgums atbalstīt šī unikālā materiāla izdošanu kā liecību par vienas mazas Latvijas vietas lieliskajiem cilvēkiem un viņu skolu. Ziedotāji saņems grāmatas eksemplāru.

Ziedojumu vākšanai esam piesaistījuši skolas ilggadējo sadarbības partneri projektu īstenošanā – biedrību “Iespēju durvis”.

Ziedot iespējams ziedojumu kastītē Trikātas pamatskolas telpās vai veicot pārskaitījumu uz biedrības kontu:

Biedrības rekvizīti:

Biedrība “Iespēju durvis”

Reģistrācijas Nr. 40008168411

konta numurs: LV63HABA0551033318577

Ziedojumi tiek pieņemti līdz 2023. gada 31. martam.

Paldies ikvienam ziedotājam!

Informāciju sagatavoja: Inga Boškina, Trikātas pamatskolas direktores vietniece, tālr. 26519219