Aicinājums kļūt par brīvprātīgo ieslodzījuma vietā Valmierā

Aicinājums kļūt par brīvprātīgo ieslodzījuma vietā Valmierā, lai kopējiem spēkiem padarītu mūsu sabiedrību drošāku.
BEZMAKSAS apmācības 27. – 28. maijā. Pieteikšanās līdz 15. maijam.

Brīvprātīgais darbs veicina uzticēšanos, saliedē sabiedrību, mazina vientulības un izstumtības risku, mazina recidīvu. Tāpat arī brīvprātīgais rāda sociāli atbildīgas uzvedības piemēru, popularizē veselīgu dzīvesveidu, humānistiskās vērtības un personības attīstību. 

Brīvprātīgais var iesaistīties dažādas formas brīvprātīgajā darbā – veicinot izglītības un darba prasmju attīstīšanu, realizējot lietderīga brīvā laika pavadīšanu, sporta aktivitāšu organizēšanu un īstenošanu, atbalstot atkarību pārvarēšanā, ģimenes saišu stiprināšanā un sociālo jautājumu risināšanā. Brīvprātīgais darbs ir ļoti dažāds un tā izpausme ir paša brīvprātīgā iniciatīva un vēlēšanās piedāvāt savas zināšanas un pieredzi ieslodzītajiem – tās var būt lekcijas par dažādām tēmām, gan dažāda veida nodarbības – sporta nodarbības, mākslas nodarbības, valodu apguve, galda spēles un citas aktivitātes.

Kādi ir ieguvumi brīvprātīgajam?
Iegūtas jaunas zināšanas, pieredze un prasmes, personīgā izaugsme un attīstība.

Ko piedāvā Ieslodzījumu vietu pārvalde?
Apmācības;
Veselības un dzīvības apdrošināšanu;
Apmaksātus ceļa izdevumus;
Ēdināšanas izmaksas vienreiz dienā brīvprātīgā darba veikšanas dienā;
Naktsmājas izmaksas, ja ir nepieciešams, veicot brīvprātīgo darbu, nakšņot ārpus savas dzīvesvietas;
Supervīzijas;
Konference brīvprātīgajiem;
Rekomendācijas vēstuli, kas noder tālākā karjerā.

Kā kļūt par brīvprātīgo?
Lai kļūtu par brīvprātīgo ir jābūt vēlmei un gatavībai snieg atbalstu likumpārkāpējam, jābūt pilngadīgam, ar augstu atbildības sajūtu, labām laika plānošanas spējām un jāprot valsts valoda. Ja tas atbilst, tad aizpildi pieteikumu ievp.gov.lv sadaļā “Brīvprātīgais darbs” (https://www.ievp.gov.lv/lv/brivpratigais-darbs), ar Tevi sazināsies Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieks, piedalies apmācībās, paraksti brīvprātīga darba līgums un kļūsti par brīvprātīgo ieslodzījuma vietās. 

Informāciju sagatavoja:
Andrejs Kupčenko
Ieslodzījuma vietu pārvaldes
Valmieras cietuma Resocializācijas daļas
galvenais inspektors, kapteinis
Tālrunis: 64281464
E-pasts: