Aicina uz tiešsaistes diskusiju “Kāda ir Vidzemes loma makroreģiona konkurētspējas veicināšanā?”

Jau vairākus gadus Vidzemes reģionā tiek būtiski spēcināta uzņēmējdarbības, inovāciju un pētniecības jomu attīstība, kas ļauj lepoties un būt ievērojamiem ne tikai vietējā, bet arī Baltijas jūras reģiona (BJR) kontekstā. Otrdien, 2. novembrī plkst. 10:00 aicinām uzņēmējdarbības atbalsta personas, mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) un industrijas pārstāvjus un citus interesentus satikties tiešsaistes diskusijā “Kāda ir Vidzemes loma makroreģiona konkurētspējas veicināšanā?”. Kopā ar moderatoru Ģirtu Timrotu diskutēsim par tām zināšanu ietilpīgajām uzņēmējdarbības un pētniecības jomām, kurām ir spēcīgākais internacionalizācijas potenciāls, vienotiem atbalsta mehānismiem MVU vidū, uzņēmēju un pētnieku starptautisko sadarbību un citiem jautājumiem, kas palīdz stiprināt reģiona konkurētspēju starptautiskā mērogā. Reģistrācija diskusijai pieejama ŠEIT. Pieslēgšanās saite reģistrētajiem dalībniekiem tiks nosūtīta dienu pirms pasākuma.

Vidzeme ir daļa no BJR makroreģiona, uz kā galveno mērķi – stiprināt starpvalstu sadarbību, veicinot līdzsvarotu attīstību un risinot kopīgus izaicinājumus – virzās 9 valstis. BJR ietilpstošo reģionu šī brīža viens no svarīgajiem uzdevumiem ir noteikt galvenās zināšanu ietilpīgās jomas, kuras izvirzīt kā prioritāti visā makroreģionā, lai veiktu mērķtiecīgus ieguldījumus, veicinātu uzņēmēju un pētnieku sadarbību šajās jomās, un potenciāli veidotu jaunas atbalsta programmas nākotnē.

Arī uzņēmējiem, pētniekiem, atbalsta un interešu pārstāvošajām organizācijām Vidzemē ir būtiski kļūt par šī procesa dalībniekiem, sniedzot atgriezenisko saiti par tām uzņēmējdarbības un pētniecības jomām, ar kurām esam konkurētspējīgi starptautiskā tirgū, un, kam ir būtiska sadarbība ar ārvalstu partneriem. Pašreiz identificētās viedās specializācijas jomas Vidzemē ir augstas pievienotās vērtības koksnes izstrādājumi; veselīgas pārtikas un dzērienu ražošana; rekreācija un ilgtspējīgs tūrisms; rehabilitācija un veselības aprūpes pakalpojumi; biomasas izmantošana ķīmiskajai pārstrādei un enerģijai, viedie materiāli, informācijas tehnoloģijas; radošās industrijas; attālināti profesionālie pakalpojumi, tomēr jau pavisam drīz tiks uzsākta pētījuma izstrāde, lai pārskatītu šo iepriekš definēto jomu aktualitāti.

Diskusijas laikā pārrunāsim:

  • Kādas ir ekonomikas/zināšanu jomas, kurām ir spēcīgs internacionalizācijas potenciāls tieši Vidzemes uzņēmumiem?
  • Kādi ir galvenie šķēršļi reģiona uzņēmējiem un pētniekiem sadarboties ar ārvalstu partneriem, jo īpaši kopīgos inovāciju un attīstības projektos?
  • Kādi internacionalizācijas projekti un uzņēmēju aktivitātes ir ļoti veiksmīgi pierādījušas sevi kādā no reģionam nozīmīgajām zināšanu jomām?
  • Kādi atbalsta instrumenti internacionalizācijai ir visnoderīgākie reģiona uzņēmumiem un pētniekiem?

Diskusijas rezultāti tiks izmantoti BJR viedās specializācijas stratēģijas piedāvājuma izstrādē, kuru tālāk vairāku reģionu partnerība nodos ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam politikas jomas “Inovācija” koordinatoriem, kā arī sniegs pamatu tālākām diskusijām par VPR S3 atjaunošanas darbu, kas tiks uzsākts novembrī.

Diskusija organizēta Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projekta “Starptautiskā sadarbībā balstīti jauni risinājumi reģionu un to MVU viedās specializācijas veicināšanai” (GoSmart&Excel BSR) ietvaros. Projektu īsteno Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar partneriem no Somijas, Vācijas, Dānijas, Polijas, Zviedrijas, Lietuvas un Igaunijas, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Tā mērķis ir stiprināt inovāciju kapacitāti, lai caur praktiskiem, sadarbībā balstītiem risinājumiem Baltijas jūras reģiona MVU, pētniecības organizācijas un lēmējinstitūcijas piemērotu viedās specializācijas stratēģijas pieeju.

Informāciju sagatavoja: Marta Riekstiņa, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste, e-pasts: