Aicina pieteikties dalībai Bēbīšu skolas nodarbībās Valmierā

Sācies jaunais mācību gads, Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde (PII) “Kārliena” turpina darbu un ir iemācījusies sadzīvot ar Covid-19 ierobežojumiem, ikdienā pielāgojoties mainīgajiem apstākļiem. Lai gan Bēbīšu skola savu darbību klātienē vēl nav atsākusi, gaidot labvēlīgāku epidemioloģisko situāciju valstī, taču izglītības iestādes kolektīvs ir noilgojies arī pēc maziem bērniņiem (no četru mēnešu līdz divu gadu vecumam) un vēlas apzināt potenciālos skoliņas apmeklētājus.

Bēbīšu skolas nodarbības notiks reizi nedēļā PII “Kārliena” Rūpniecības ielā 16A, Valmierā un PII “Kārliena “struktūrvienības PII “Pienenīte” G. Apiņa ielā 5, Valmierā telpās. Lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošanu, katrā iestādē nodarbības norisināsies grupās ar noteiktu dalībnieku skaitu – līdz 20 personām (10 vecāki un 10 mazuļi), kā arī vecākiem būs jāuzrāda sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas sertifikāts.

Piedāvāsim aktīvu darbošanos kopā ar māmiņu vai tēti, nodrošinot bērna vispusīgu attīstību, veicinot emocionālo saskarsmi, kā arī saskarsmi ar citiem vienaudžiem. Pozitīva emocionālā saskarsme bērnam ar pieaugušo rada vajadzību komunicēt, un tas spēcīgi stimulē runas attīstību.

Ļoti liela loma rotaļnodarbībās ir mūzikai, jo tā ir pirmais mākslas veids, uz kuru apzināti reaģē jau zīdaiņa vecumā, tā ir saikne starp bērna fizisko un garīgo attīstību. Skoliņā klausīsimies mūziku, dziedāsim, spēlēsim, ritmizēsim, kustēsimies, kā arī darbosimies ar priekšmetiem un piedalīsimies radošās aktivitātēs.

Bēbīšu skolā bērni viens otru labāk iepazīs, savukārt vecākiem būs iespēja dalīties pieredzē, tādējādi gatavojoties adaptācijai jaunajos apstākļos – bērnudārza apmeklēšanai.

Pieteikt bērnu dalībai Bēbīšu skolā, kā arī saņemt papildu informāciju iespējams, zvanot skolotājai Lāsmai Homkai uz tālr. 28373124 vai rakstot uz e-pastu .