Aicina pieteikties dalībai Bēbīšu skolas nodarbībās Valmierā, Rūjienā un Mazsalacā

Aicina pieteikties dalībai Bēbīšu skolas nodarbībās Valmierā, Rūjienā un Mazsalacā

Jaunā mācību gada ieskaņā sāksies nodarbības arī pašiem mazākajiem novadniekiem, kuriem kopā ar vecākiem ir iespēja piedalīties Bēbīšu skolas nodarbībās Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs – Valmieras pirmsskolas izglītības iestādēs “Kārliena” un “Pienenīte”, Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādē “Vārpiņa”, Kocēnu pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis” un Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā.

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādē “Kārliena”

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādē “Kārliena” Bēbīšu skolas nodarbībās piedāvās aktīvu darbošanos kopā ar māmiņu vai tēti, nodrošinot bērna vispusīgu attīstību, veicinot emocionālo saskarsmi, kā arī saskarsmi ar citiem vienaudžiem. Pozitīva emocionālā saskarsme bērnam ar pieaugušo rada vajadzību komunicēt, un tas spēcīgi stimulē runas attīstību. Ļoti liela loma rotaļnodarbībās ir mūzikai, jo mūzika ir pirmais mākslas veids, uz kuru apzināti reaģē jau zīdaiņa vecumā, tā ir saikne starp bērna fizisko un garīgo attīstību. Plānots, ka nodarbībās klausīsies mūziku, dziedās, spēlēs, ritmizēs, kustēsies, kā arī darbosies ar priekšmetiem, piedalīsies radošās aktivitātēs. Bēbīšu skolā bērni cits citu labāk iepazīs, savukārt vecākiem būs iespēja dalīties pieredzē, tādējādi gatavojoties adaptācijai jaunajos apstākļos – bērnudārza apmeklēšanai.

Pieteikt bērnu dalībai Bēbīšu skolā, kā arī saņemt papildu informāciju iespējams, zvanot skolotājai Guntai Griģei uz tālr. 29586290. Nodarbības notiks bērnudārza telpās Rūpniecības ielā 16A, Valmierā.

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”

Bēbīšu skolas nodarbībās Valmieras pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” aicināti piedalīties mazuļi vecumā no četriem mēnešiem līdz diviem gadiem kopā ar vecākiem, lai spēlētos, runātos un klausītos, vingrotu, dziedātu un kopīgi svinētu svētkus. Bēbīšu skolā mazulim kopā ar māmiņu vai tēti palīdz labāk iepazīt un izzināt pasauli.

Nodarbības notiks, sākot ar 25. oktobri, bērnudārza telpās Georga Apiņa ielā 5, Valmierā divas reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās, pirmā grupa tiksies plkst. 12.10, otrā grupa – plkst. 13.30. Pēc nodarbības paredzēts vecāku un bērnu sadraudzības laiks. Pieteikšanās un papildu informācija pieejama, zvanot pa tālr. 64231693.

Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādē “Vārpiņa”

Bēbīšu skolas nodarbības Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādē “Vārpiņa” (Dārza ielā 8, Rūjienā) notiek piektdienās plkst. 13.00–15.00. Nodarbībās iekļautas muzikālas rotaļas un praktiska darbošanās bērniem vecumā no trīs mēnešiem līdz pusotram gadam kopā ar vecākiem. Papildu informācija par Bēbīšu skolas nodarbībām Rūjienā pieejama, zvanot pa tālr. 29377108.

Muzikālā mazuļu skola Mazsalacā

Muzikālās mazuļu skolas nodarbībās, kas notiek Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā Gustava Ērenpreisa ielā 3A, mazuļiem kopā ar vecākiem ir iespēja dziedāt, skaitīt skaitāmpantus, iet rotaļās, iepazīties ar pašiem vienkāršākajiem mūzikas instrumentiem, kā arī vecākiem šī tikšanās ir iespēja aprunāties un dalīties pieredzē. Nodarbības skolotājas Inetas Sprices vadībā notiek ceturtdienās no plkst. 9.30, pašlaik Muzikālo mazuļu skolu apmeklē 10 bērni vecumā no pieciem mēnešiem līdz trīs gadiem kopā ar māmiņām. Nodarbībām pievienoties aicināti arī jauni dalībnieki, zvanot pa tālr. 26575343.

Kocēnu pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis”

Kocēnu pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis” Bēbīšu skolas grupa šim mācību gadam ir nokomplektēta, personīgi uzrunājot vecākus, kuri iesnieguši pieteikumu bērna uzņemšanai bērnudārzā. Plānots, ka nodarbības notiks piektdienās. Papildu informācija pieejama, zvanot pa tālr. 26856124.

Bēbīšu skolas, tajā skaitā Muzikālās mazuļu skolas, nodarbību apmeklējums Valmieras novadā deklarētiem iedzīvotājiem ir bez maksas.