Aicina pieteikties dalībai akcijā “Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti”

Akcija “Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti”

Gatavojoties Eiropas dienai 9. maijā, Eiropas Komisijas pārstāvniecība aicina Latvijas izglītības iestādes un Eiropas Savienības lietu ekspertus piedalīties ikgadējā akcijā “Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti 2022”. Laikā, kad karš notiek tepat mums kaimiņos – Ukrainā, gadā, kas pasludināts par Eiropas Jaunatnes gadu, vairāk nekā jebkad agrāk Eiropas diena ir laiks paust solidaritāti un apliecināt savstarpējo atbalstu, runāt par Eiropas Savienības vērtībām un tās stiprināt. Tieši šobrīd jauniešiem ir ļoti nepieciešama motivācija, atbalsts un iedvesma, tāpēc aicinām izglītības iestādes un dažādu nozaru ekspertus, Latvijas valsts un pašvaldības iestāžu, NVO, uzņēmumu, ES finansētu projektu pārstāvjus pieteikt savu dalību akcijā. Akcijas norises laiks – no 28. marta līdz 20. maijam, atkarībā no skolu un ekspertu iespējām – tiešsaistē vai klātienē.

Akcija ir iespēja dažādu nozaru pārstāvjiem eksperta lomā atgriezties skolās un augstākās izglītības iestādēs un dalīties ar jauniešiem savas pieredzes stāstos par dzīvi un darbu Eiropas Savienībā, runāt par jauniešu iespējām un Eiropas vērtībām, kā arī uzklausīt jauniešu viedokļus un iesaistīties diskusijās. Ikviena izglītības iestāde tiek aicināta izmantot šo iespēju, dodot izdevību jauniešiem pārrunāt aktuālus, ar Eiropas Savienību saistītus jautājumus, jauniešiem interesējošas tēmas, kas sniegtu plašāku redzējumu uz Eiropā un pasaulē notiekošajiem procesiem. Šī gada akcijas virstēmas: “Informācija un drošība digitālajā laikmetā”, “Jauniešu līdzdalība un iespējas” un “Eiropas Savienība un vērtības”.

Ekspertu pieteikšanās

Kā eksperts akcijā var iesaistīties ikviens, kas ikdienā nodarbojas ar Eiropas Savienības jautājumiem, strādājot Eiropas Savienības institūcijās, valsts vai pašvaldības iestādēs, nevalstiskajā sektorā vai privātajā sektorā, strādājot pie nozaru politikām, realizējot ES finansētus projektus vietējās kopienās, nacionālā vai starptautiskā mērogā.

Eksperti akcijai “Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti 2022” aicināti pieteikties no 21. marta līdz 20. maijam, aizpildot tiešsaistes anketu vai, rakstot uz e-pastu .

Galvenais ir katra paša vēlme dalīties ar jauniešiem sevis pieredzētajā un sasniegtajā. Eksperti var izvēlēties apmeklēt kādu no izglītības iestādēm, kas būs jau pieteikusies dalībai akcijā, vai viesoties savā bijušajā skolā, vai arī apmeklēt jebkuru citu Latvijas izglītības iestādi. Pēc eksperta pieteikšanās akcijas organizatori sazināsies, lai nodrošinātu vizītes plānošanu un īstenošanu, sniegtu visu iespējamo atbalstu.

Izglītības iestādēm

Izglītības iestādes dalību akcijai varēs pieteikt no 21. marta līdz 22. aprīlim, aizpildot tiešsaistes anketu vai rakstot uz e-pastu .

Pēc aizpildīto anketu saņemšanas akcijas koordinatori sazināsies ar izglītības iestādi, lai vienotos par vizītes norises vietu, laiku, eksperta izvēli un galveno tēmu, kā arī pārrunātu citus organizatoriskos jautājumus.