Aicina piedalīties topošās mākslas telpas “Kurtuve” nākotnes modelēšanā

17.aprīlī plkst. 17.30 topošajā mākslas telpā “Kurtuve” (Valmierā, Rīgas ielā 25A) interesenti aicināti uz domapmaiņu par Kurtuves kā atvērtas kultūrtelpas darbību nākotnē atbilstoši vietējo iedzīvotāju vajadzībām.

17.aprīlī plkst. 17.30 topošajā mākslas telpā “Kurtuve” (Valmierā, Rīgas ielā 25A) interesenti aicināti uz domapmaiņu par Kurtuves kā atvērtas kultūrtelpas darbību nākotnē atbilstoši vietējo iedzīvotāju vajadzībām. Aicināts ikviens, piesakoties līdz 13. aprīlim šeit.

Darbnīcas vadītāja Vita Brakovska ir starpdisciplinārās domāšanas eksperte ar vairāk nekā desmit gadu starptautisku pieredzi radošās domāšanas rosināšanā un individuālo uzņēmējspēju attīstīšanā. Vitas Brakovskas vadībā dalībnieki pozitīvā atmosfērā varēs izvirzīt savas idejas un atrast domubiedrus. Visas idejas tiks apkopotas un iesniegtas Valmieras novada pašvaldības Kultūras pārvaldē, izstrādājot tālākos Kurtuves attīstības plānus.

Topošā mākslas telpa “Kurtuve” ir centrālā vieta Valmieras Dinamiskās pilsētas koncepcijas īstenošanā, kas bija pamatā piedāvātajai programmai, Valmierai kandidējot Eiropas kultūras galvaspilsētas titulam. Programmā svarīgi akcenti ir laikmetīgās kultūras pieejamība un kopienu iesaiste kultūras procesos. Tāpēc būtiski jau sākumā iesaistīt iedzīvotājus “Kurtuves” norišu plānošanā, sākot no 2025. gada, kad Valmieras Drāmas teātrim, kas šobrīd skatītājus uzņem Kurtuvē, būs iespēja atgriezties savās pastāvīgajās mājās.

Darbnīca tiek organizēta Latvijas Kultūras akadēmijas pētnieku īstenotā projekta “IN SITU: Vietas unikalitātē balstītas kultūras un radošo industriju inovācijas ne-urbānās teritorijās” ietvaros ar ES pētniecības un inovāciju atbalsta programmas “Apvārsnis Eiropa” atbalstu. Līdzīgas darbnīcas paralēli notiek Somijā, Islandē, Īrijā, Portugālē un Horvātijā, aicinot domāt par radošiem risinājumiem vietējās kultūrvides attīstībai.

IN SITU ir četrus gadus ilgs projekts, kas apvieno pētniecību un eksperimentālas darbības, lai veicinātu ar inovācijām saistīto praksi, spējas un potenciālu kultūras un radošajās industrijās, kas atrodas ES valstu teritorijās ārpus lielajiem urbānajiem centriem. Sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību tiek veikta izpēte par kultūras un radošā sektora inovāciju ieviešanas iespējām visā Valmieras novadā, stiprinot gan sektora iekšējo, gan starptautisko sadarbību.

Papildu informācija par projektu: insituculture.eu un LKA mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Laura Brutāne, LKA projektu koordinatore