Aicina piedalīties seminārā par kultūrplānošanas pieejas izmantošanu teritorijas attīstībā

Otrdien, 22. martā, no plkst. 14.00 līdz 16.00 tiešsaistes platformā Zoom notiks izglītojošs seminārs pašvaldību attīstības plānošanas un uzraudzības speciālistiem un citiem interesentiem. Semināra tēma – “Kultūrplānošana: kā kultūru integrēt ilgtspējīgas teritorijas attīstības plānošanā”. To organizē Vidzemes plānošanas reģions, viens no partneriem starptautiskā projektā “Kultūrplānošana lauku reģionu attīstībai” (“RurCultural”).

Semināra lektore Līva Kreislere ir arhitekte un urbāniste. Viņa ir ieguvusi pieredzi, strādājot kopā ar Kopenhāgenas Starptautiskā teātra (Copenhagen International Theatrehttps://www.metropolis.dk) un organizācijas vadītāju, vienu no kultūrplānošanas pamatlicējiem Trevoru Deivisu. L. Kreislere un T. Deiviss kā eksperti piedalījās projektā “Urb Cultural Planning” (urbcultural.eu), kas tika īstenots no 2017. līdz 2021. gadam, un ir “RurCultural” “priekštecis”. Arī projektā “RurCultural” L. Kreislere un T. Deiviss kā eksperti palīdzēs iepazīstināt ar kultūrplānošanas metodi gadu garajā prototipēšanas projektā, kas risināsies trīs izvēlētās vietās Eiropā, un viena no tām ir Līgatne Vidzemē.

Semināra dalībnieki tiks tuvāk iepazīstināti ar kultūrplānošanas ideju, metodiku, galvenokārt, iztirzājot kartēšanu kā procesa nozīmīgāko sastāvdaļu. Lektore L. Kreislere aplūkos arī dažus projektu piemērus, kā arī sniegs plašāku ieskatu projekta “Urb Cultural Planning” ietvaros izveidotajiem rīkiem (piemēram, https://urbantoolkit.eu/lv/). Klātesošajiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus.

Semināra programma pieejama šeit ->

Reģistrēšanās šeit ->

Projekta “Kultūrplānošana lauku reģionu attīstībai” (RurCultural) mērķis ir veicināt kultūrplānošanas metodes izmantošanu lauku teritorijās, izveidojot modeļus un prototipus kultūrplānošanas problēmjautājumu identificēšanai, vienlaikus stiprinot esošo un topošo kultūrplānošanas ekspertu zināšanas, kā arī veicinot izpratni par kultūrplānošanu kā politikas instrumentu. Projektu atbalsta programma – “Baltijas jūras valstu padomes (CBSS) Projektu atbalsta mehānisms”.

Informāciju sagatavojusi: Zane Kaķe, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā,