Aicina piedalīties seminārā “Diennaktī maksimāli pieļaujamās piesārņojuma slodzes, lai samazinātu barības vielu slodzi uz Rīgas līci”

Rīgas jūras līcis

Aicinām Jūs piedalīties seminārā “Diennaktī maksimāli pieļaujamās piesārņojuma slodzes, lai samazinātu barības vielu slodzi uz Rīgas līci”, kas norisināsies 2022. gada 31. martā Kocēnu Kultūras namā Alejas ielā 3, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā.

Semināru organizē iespējamām ieinteresētajām pusēm, aptverot pēc iespējas lielāku auditoriju, kas saistītas ar Salacas un Gaujas upju baseiniem, kā arī citām iestādēm, organizācijām, kas var būt saistītas ar ūdens kvalitātes jautājumu risināšanu vai tiešā/netiešā veidā tā ietekmēšanu.

Seminārā interesentus iepazīstinās ar aktuālu informāciju par ūdens kvalitāti Latvijā, projektā paveikto, Valmieras novada pašvaldības iesaisti virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanā, būs meža īpašnieka prezentācija par pieredzi, iesaistoties pasākumu ieviešanā, lai mazinātu piesārņojuma slodzes uz Latvijas upēm, Zemkopības ministrijas prezentācija par iespējām saņemt atbalstu šādu pasākumu īstenošanā mežsaimniekiem un lauksaimniekiem kā arī EST-LAT programmas pārstāvja prezentācija par aktualitātēm nākamajā projektu ciklā (2021. – 2027. gadam).

Lai piedalītos seminārā, lūgums reģistrēties šeit.

Reģistrācija aktīva līdz 28. martam. Pēc reģistrācijas pirms semināra, nosūtīsim Jums atgādinājumu un aktuālo pasākuma programmu.

Pasākuma programma šeit.

Papildus informāciju iespējams iegūt, rakstot projekta koordinatoram Emīlam Rubīnam, e-pasts:   

Par projektu:
Seminārs tiek organizēts projekta “Diennaktī maksimāli pieļaujamās piesārņojuma slodzes, lai samazinātu barības vielu slodzi uz Rīgas līci” (DAML) ietvaros, kas tiek īstenots 2020. – 2022. gadā. Projektu līdzfinansē Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programma. Projekta mērķi ir:
1) izstrādāt, pārbaudīt un popularizēt jaunu metodiku piesārņojošo vielu diennakts pieļaujamo maksimālo slodžu (DAML) novērtēšanai, lai samazinātu barības vielu slodzi Rīgas līcī;
2) iesaistīt ieinteresētās puses izvēlētajās pilotteritorijās (Pērnavas upes baseins Igaunijā un Salacas upes baseins Latvijā), lai panāktu vienošanos par jauniem / efektīvākiem pasākumiem piesārņojuma samazināšanas mērķu sasniegšanai šajos Rīgas līča sateces baseina apgabalos.

Papildu informāciju šeit.