Aicina piedalīties konkursā “Sakoptākais mežs”

mežs

Latvijas Meža īpašnieku biedrība sesto gadu pēc kārtas organizē konkursu „Sakoptākais mežs”, ar konkursa palīdzību vēloties apzināt un izcelt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, sniegt iespēju meža īpašniekiem dalīties savā pieredzē, attīstīt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un veicināt sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu.

Aicinām mežsaimniekus piedalīties konkursā un izmantot iespēju palepoties ar mežos paveikto, saņemt atzinību no ekspertiem un iegūt jaunu pieredzi. Trīs visaugstāk novērtētie īpašnieki tiks izvirzīti prestižajai meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs” nominācijai „Par ilgtspējīgu saimniekošanu”. Aicinām Valmieras novada mežsaimniekus, kuri savā mežā saimnieko godprātīgi un ilgtspējīgi, padarot mežu par paaudžu paaudzēm lolotu bagātību, pieteikties konkursam!

Pieteikt dalību konkursā var līdz šī gada 4. jūlijam. Pieteikumu konkursam par savu vai citu privātā meža īpašumu var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, t.sk. pašvaldība, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona. Pieteikumu konkursam iesniedz papīra formā vai elektroniski.

Konkursanti tiks vērtēti, analizējot meža īpašnieku ieguldījumu produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, pievēršot uzmanību atjaunošanai, mežizstrādei, kopšanai, meža infrastruktūrai, ainavas elementu plānošanai, zinātniski pamatotu   metožu izmantošanai ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā.

Konkursa nolikums, papildu informācija par pieteikšanos un vērtēšanas kritērijiem pieejama šeit: www.mezaipasnieki.lv.

Sakoptākais mežs