Aicina piedalīties diskusijā par kultūras un radošā sektora attīstību Valmieras novadā

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) un Valmieras novada Kultūras pārvalde aicina piedalīties diskusijās par Valmieras kultūras un radošā sektora attīstību. 27. un 28. martā Valmieras novadā notiks semināri par inovāciju iespējām kultūras un radošā sektora izaugsmei, kur aicināts piedalīties ikviens šajā jomā strādājošais.

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) un Valmieras novada Kultūras pārvalde aicina piedalīties diskusijā par kultūras un radošā sektora attīstību Valmieras novadā. 27. un 28. martā Valmieras novadā notiks semināri par inovāciju iespējām kultūras un radošā sektora izaugsmei, kur aicināts piedalīties ikviens šajā jomā strādājošais. Pieteikšanās līdz 2023.gada 22. martam, aizpildot tiešsaistes pieteikuma formu šeit.

Semināra laikā dalībnieki varēs uzzināt par LKA īstenotā starptautiskā projekta “IN SITU” piedāvātajām iespējām un Valmieras novada mērķiem Dinamiskās pilsētas koncepcijas īstenošanā, kas bija pamatā Valmieras Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 pieteikumā piedāvātajai programmai.

Semināri dalībnieki tiks aicināti uz domapmaiņu par prioritārajām nepieciešamībām un rīcībām Valmieras novada radošo vietu un radošā sektora potenciāla attīstīšanai LKA pētnieku vadībā. Dalībnieku viedokļi būs būtiski novada kultūras kartes veidošanā pašreizējās situācijas labākai apzināšanai, un seminārā kopradītās idejas tiks iekļautas Valmieras novada nākamajā kultūras attīstības stratēģijā.

27.martā Matīšu Tautas namā uz sarunu tiek aicināti Valmieras novadā dzīvojošie radošie cilvēki (programma), 28.martā koncertzālē “Valmiera” – Valmieras pilsētas radošā sektora pārstāvji (programma).

Dalībnieki varēs saņemt LKA Tālākizglītības centra izdotas apliecības par tālākizglītības kursa kultūras stratēģiskā plānošanā apguvi sešu akadēmisko stundu apmērā.

Semināri tiek īstenoti ES pētniecības un inovāciju atbalsta programmas “Apvārsnis Eiropa” projekta “IN SITU: Vietas unikalitātē balstītas kultūras un radošo industriju inovācijas ne-urbānās teritorijās” ietvaros.

IN SITU ir četrus gadus ilgs projekts, kas apvieno pētniecību un eksperimentālas darbības, lai veicinātu ar inovācijām saistīto praksi, spējas un potenciālu kultūras un radošajās industrijās, kas atrodas ES valstu teritorijās ārpus lielajiem urbānajiem centriem.

Projektā sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību tiks veikta izpēte par kultūras un radošā sektora inovāciju ieviešanas iespējām visā Valmieras novadā, stiprinot gan sektora iekšējo, gan starptautisko sadarbību. Valmieras novadā tiks īstenoti divi pilotprojekti, veidojot radošus risinājumus vides, politiskiem un sociāliem izaicinājumiem.

Papildu informācija par projektu: insituculture.eu un LKA mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Laura Brutāne,
LKA projektu koordinatore