Aicina meža īpašniekus veidot meža demonstrējumu teritorijas

Līdz 19. jūnijam pagarināts termiņš, lai meža īpašnieki varētu pieteikties meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritoriju izveidošanai. Šādu teritoriju izveide dažādos Latvijas novados notiek ar mērķi radīt izglītības un pieredzes apmaiņas iespējas meža īpašniekiem, mudinot mežus apsaimniekot ilgtspējīgi.

Projekta ietvaros plānots izveidot piecas meža apsaimniekošanas demonstrējumu vietas dažādos Latvijas novados, kas līdz 2028. gadam būs pieejamas mežu īpašniekiem visā Latvijā. Demonstrējumu vietas tiks veidotas, ņemot vērā meža īpašnieka līdzšinējo apsaimniekošanas praksi un meža īpatnības. Tās plānots izveidot dažādu platību meža īpašumos, gan īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, gan ārpus tām.

“Līdzšinējā Pasaules Dabas Fonda demonstrējumu teritoriju izveides pieredze jau vairāk nekā 20 gadu garumā ir parādījusi ļoti sekmīgu zināšanu apmaiņu meža īpašnieku vidū. Teritoriju īpašnieki bijuši dažādi, bet viņus vienojusi pozitīvā attieksme pret plašo meža vērtību klāstu, nodrošinot gan saimnieciskās vajadzības, gan dabas un citas vērtības” par līdzšinējo sadarbību min Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis.

Teritoriju izveide un apmācību organizēšana notiek LIFE Integrētā projekta LatViaNature ietvaros, un šo iniciatīvu projektā īsteno Pasaules Dabas Fonds un LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs. Demonstrējumu teritorijās notiekošo pasākumu plānošanu, organizēšanu un koordināciju, kā arī atbalstu demonstrējumu teritorijas iekārtojumam nodrošinās Pasaules Dabas Fonds un LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, savukārt praktiskās nodarbībās mežā ar savu saimniekošanas praksi iepazīstinās meža īpašnieks vai īpašuma apsaimniekotājs.

“Desmit gadu ilgā sadarbība demonstrējumu izveidē ar LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centru un Pasaules Dabas Fondu sniegusi iespēju dalīties ar savu meža apsaimniekošanas pieredzi, un uzzināt, kā veicas citiem meža īpašniekiem, ko domā meža un dabas speciālisti. Gadu gaitā esam izveidojuši vairāk nekā desmit objektus mežā, un šī sadarbība ļāvusi arī man uzlabot meža apsaimniekošanas praksi. Ļoti ceru, ka redzētais teritorijias apmeklējumos palīdzējis arī citiem meža īpašniekiem. Katru gadu esmu rīkojis izglītojošus pasākumus vietējo skolu skolēniem un pedagogiem” stāsta meža īpašnieks Raimonds Mežaks, kurš seminārus organizē jau kopš 2011. gada, un kopā viņa apsaimniekotajā meža teritorijā notikuši jau 30 dažādi semināri.

Meža īpašnieki, kuri vēlas savā īpašumā veidot meža demonstrējumu teritorijas, aicināti aizpildīt pieteikuma formu un iesniegt to līdz 19.06.2021.
Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature) tika uzsākts 2020. gadā, un tā mērķis ir ieviest Latvijā Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, nodrošinot ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli.


Informācija par pieteikšanos
Madara Černuho, LLKC Meža konsultāciju centrs
, mob.tel.:26822003

Informāciju sagatavoja
Daina Šteinberga, Pasaules Dabas Fonda komunikācijas vadītāja
, 29632279

Foto: momenti.lv