Valmieras novada pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus Latvijas un Ukrainas skolēnu vasaras nometņu rīkošanai

Sajūtu parks

Valmieras novada pašvaldība aicina līdz 28. jūlijam plkst. 13.00 iesniegt bērnu un jauniešu vasaras nometņu pieteikumus. Pieteikties nometņu īstenošanai var jebkura fiziska persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, vai juridiska persona, vai valsts vai pašvaldības iestāde. Saskaņā ar vadlīnijām nometnes ir jāīsteno līdz 2022. gada 31. augustam.

Nometnes mērķa grupa ir Ukrainas un Latvijas bērni un jaunieši no 1. līdz 12. klasei, kuri reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā, kā arī tie, kuri līdz šim mācījušies attālināti Ukrainas izglītības iestādēs, bet 2022./2023. mācību gadā uzsāks mācības Latvijas izglītības iestādēs.

Nometņu mērķis ir nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu valsts valodas apguvei un psihoemocionālajai labbūtībai, integrējoties ar Latvijas bērniem un jauniešiem, pilnveidojot komunikācijas un saskarsmes prasmes gan latviešu valodas apguves nodarbībās, gan daudzveidīgās radošajās norisēs un aktivitātēs.

Atbalsta apmērs par vienu nometnes dalībnieku dienā ir 20 EUR apmērā (dienas nometne) vai 40 EUR apmērā (diennakts nometne) par viena bērna dalību 6-10 dienu garā dienas nometnē. Viens nometņu organizētājs var īstenot vairākas nometnes. Bērnu dalība nometnē jānodrošina bez likumisko pārstāvju līdzfinansējuma.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru, līguma Nr. 1-16.1/32. Pieejamais finansējums Valmieras novada pašvaldībai ir 30 413 EUR.