9. februārī notiks domnīcas Futurum Latvia atklāšana

Futurum Latvia

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) , stiprinot savas pozīcijas kā ietekmīgākais tautsaimniecības domas virzītājs Latvijā un veicinot Latvijas ilgtspējīgu izaugsmi, sociālekonomisko jautājumu zinātniskai izpētei un nepieciešamās analītiskās bāzes nodrošināšanai ir izveidojusi neatkarīgu domnīcu Futurum Latvia. Domnīcas atklāšana, kā arī pētījuma par komunikāciju starp valsts un privāto sektoru prezentācija un diskusija norisināsies 9. februārī plkst. 14:00. Ikviens interesents to aicināts vērot LTRK Facebook kontā.

Futurum Latvia ir neatkarīga domnīca, kuras mērķis ir apvienot Latvijā zinošākos un pieredzējušākos dažādu jomu uzņēmējus, pētniekus un ekspertus. Domnīcas uzdevums ir nodrošināt politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem ticamu, datu analītikā balstītu informāciju, rekomendāciju par ekonomiskajiem, sociālajiem un demogrāfiskajiem procesiem, kas līdz šim ne vienmēr ir bijusi operatīvi pieejama un izmantojama.

“Ar kvalitatīviem pētījumiem mēs varam vēl aktīvāk, vēl vairāk ietekmēt  un panākt vēlamos procesus Latvijas tautsaimniecības attīstībā nekā līdz šim. Pētījumi ir nepieciešami objektīva priekšstata un situācijas izvērtējumam, kas kalpos par Latvijas attīstības stratēģiju izstrādes, lēmumu pieņemšanas un izvērtēšanas rīku ne tikai politikas veidotājiem, bet arī uzņēmējiem un sabiedrībai kopumā”, komentē domnīcas Futurum Latvia vadītāja Agnese Paegle.

2021. gada rudenī domnīca veica pētījumu par komunikāciju starp uzņēmējiem un valsts pārvaldi. Pētījuma mērķis bija analizēt informācijas apmaiņu starp iesaistītajām pusēm pēdējā gada laikā un izstrādāt ieteikumus komunikācijas un atgriezeniskās saites uzlabošanai. Tajā piedalījās uzņēmēji un uzņēmēju biedrību pārstāvji no visas Latvijas.

Domnīcas Futurum Latvia atklāšanas pasākuma, pētījuma autores Zane Driņķe Ph.D. un Jana Bunkus Mg.sc.com iepazīstinās klātesošos ar pētījumā iegūtajiem rezultātiem. Pēc prezentācijas notiks ekspertu diskusija par konstatētajām problēmām valsts iestāžu un uzņēmēju komunikācijā, kā arī to risinājumiem, kurā piedalīsies uzņēmēji Lienīte Skaraine, LTRK viceprezidente, Mazo un vidējo uzņēmēju padomes priekšsēdētāja, PROinvest.lv vadītāja un Andris Bite, LTRK padomes loceklis, SIA Karavela valdes priekšsēdētājs,savukārt publisko sektoru pārstāvēs Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis. Pasākumu atklās LTRK prezidents Aigars Rostovskis, vadīs LTRK valdes loceklis Jānis Lielpēteris.