8484 atbalsta tālrunis iedzīvotājiem

8484 tālrunis

No 1. jūlija visa jaunā Valmieras novada iedzīvotāju ērtībām pieejams vienots bezmaksas atbalsta tālrunis 8484. Iedzīvotāji aicināti zvanīt pa šo tālruņa numuru, ja dzīvesvietā vai Valmieras novada administratīvajā teritorijā nepieciešama operatīva reaģēšana vai saimniecisks risinājums. 8484 ir pašvaldības Operatīvās informācijas centra tālruņa numurs, pa kuru zvanot, dežurants palīdzēs noskaidrot, kur jāvēršas attiecīgajā problēmjautājumā.

Tālrunis izmantojams gadījumos, kad

  • nepieciešams izsaukt vai informēt Valmieras novada pašvaldības policiju par dažādiem sabiedriskās kārtības pārkāpumiem;
  • izsaukt palīdzību vai informēt par apgādes sistēmu (ūdensapgādes, kanalizācijas, elektrības piegādes, apkures, atkritumu apsaimniekošanas) bojājumiem vai to darbības pārtraukumiem;
  • informēt par sanitārās tīrības jautājumiem novadā;
  • informēt par nesakoptiem īpašumiem;
  • ziņot par klaiņojošiem mājdzīvniekiem;
  • informēt par bīstamām vietām uz ielu un ceļu brauktuves vai citur publiskās vietās;
  • informēt par bojājumiem, kas nodarīti publiskajai infrastruktūrai;
  • informēt par tiesību pārkāpumiem pret bērniem vai personām ar ierobežotu rīcībspēju.

Zvanot 8484, visu diennakti atbild un koordinētu tālākas informācijas, t.sk. personas kontaktinformācijas, apriti nodrošina Valmieras novada pašvaldības policijas Operatīvās informācijas centrs.

Lūdzam iedzīvotājus nezvanīt konkrēti kādam pašvaldības policijas darbiniekiem, jo tas neveicina ātru reaģēšanu uz zvanu (darbinieki var atrasties atvaļinājumos, darba nespējā, utt.), tāpēc zvans pa 8484 tālruni problēmu risinās operatīvāk!

Tālrunis 8484 ziņošanai pieejams iedzīvotājiem, kuri dzīvo jaunā Valmieras novada teritorijā: piecās novada pilsētās – Mazsalacā, Rūjienā, Sedā, Strenčos un valstspilsētā Valmierā, kā arī 26 Valmieras novada pagastos – Bērzaines, Brenguļu, Burtnieku, Dikļu, Ēveles, Ipiķu, Jeru, Jērcēnu, Kauguru, Kocēnu, Ķoņu, Lodes, Matīšu, Mazsalacas, Naukšēnu, Plāņu, Ramatas, Rencēnu, Sēļu, Skaņkalnes, Trikātas, Vaidavas, Valmieras, Vecates, Vilpulkas un Zilākalna pagastā.

Ziņošanai par nelaimes gadījumiem arī turpmāk izmantojami operatīvo dienestu tālruņi:

112 – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzturētais vienotais ārkārtējo notikumu numurs,

110 – Valsts policijas tālrunis,

113 – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta tālrunis,

114 – Gāzes avārijas dienesta tālrunis.