56 vadītāji un speciālisti Vidzemes pašvaldībās pilnveidojuši prasmes kapacitātes stiprināšanai

56 vadītāji un speciālisti Vidzemes pašvaldībās pilnveidojuši prasmes kapacitātes stiprināšanai

2024.gada 21. jūnijā Vidzemes plānošanas reģions veiksmīgi noslēdza mācību programmu “Spēcīgi vadītāji efektīvai uzņēmējdarbības atbalsta īstenošanai Vidzemes pašvaldībās un reģionā pēc administratīvi teritoriālās reformas”. Mācības notika no 2024. gada 14. maija līdz 21. jūnijam, un tās apmeklēja 56 Vidzemes pašvaldību un Vidzemes plānošanas reģiona struktūrvienību vadītāji un speciālisti.

Mācības nodrošināja uzņēmums “Trainify”, tās vadīja treneri Dmitrijs Kalniņš Bergs, Elīna Miķelsone un Vita Brakovska. Mācību mērķis bija uzlabot pašvaldību darbinieku spējas un personīgās prasmes, kas palīdzētu veicināt uzņēmējdarbības attīstību savu pārstāvēto pašvaldību administratīvajās teritorijās.

Mācību process tika organizēts trīs grupās, katrā līdz 16 dalībniekiem, lai nodrošinātu individuālu pieeju. Katra grupa piedalījās trīs darbsemināros:

  • Gudra vadīšana un problēmrisināšana: stratēģiska un efektīva komandas vadība, radoša problēmu risināšana un darbinieku motivācija.
  • Dizaina domāšana un citi rīki risinājumu attīstībai: dizaina domāšanas un laterālās domāšanas (nestandarta, radoša domāšana) metodes.
  • Produktivitāte un ilgtspējīga sadarbība: spēka pielikšanas punkti: digitālās transformācijas nozīme, procesu zīmēšana un analīze, prasmes informāciju prezentēt vadībai un partneriem.

Mācību noslēgumā tika izsniegti 56 sertifikāti. Pilnu mācību kursu apmeklēja 33 dalībnieki.

Dalībnieki augstu novērtēja mācību saturu un uzsvēra praktisko pielietojumu. Simona Sniķe, Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” direktore, teica: “Nozīmīgi bija visi trīs semināri, jo katrā guvu vērtīgas metodes un ieteikumus. Ļoti patika Elīnas Miķelsones piedāvātās metodes, kuras jau uzreiz izmantoju darba vidē.” Anete Rudmieze no Cēsu novada pašvaldības atzīmēja: “Mācības bija lielisks “skats no malas” moments, kas palīdzēja efektivizēt un strukturēt domāšanu un procesus.”

Septembrī un oktobrī plānota “Dizaina domāšanas darbnīca uzņēmējdarbības veicināšanai Vidzemes pašvaldībās un reģionā”, kurā piedalīsies darbinieki, kas ikdienā saistīti ar jaunu projektu un pakalpojumu izstrādi vai strādā pie esošo procesu uzlabošanas.

Vidzemes plānošanas reģions arī turpmāk, izmantojot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, turpinās sniegt atbalstu pašvaldību darbinieku profesionālajā attīstībā, lai veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību reģionā.

Vidzemes plānošanas reģions mācības organizē Eiropas Savienības Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” ietvaros.

Projekta finansējuma saņēmējs un vadošais partneris ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Projekta mērķis ir celt pašvaldību kapacitāti to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, lai pašvaldības spētu nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, kā arī spētu sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām atbilstoši aktuālajām demogrāfiskajām tendencēm.

Informāciju sagatavoja:

Anita Āboliņa, galvenā komunikācijas speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā