Veselības veicināšanas nodarbības Burtnieku apvienībā

vingrosana

Valmieras novada pašvaldība turpina Eiropas Sociālā fonda projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Valmieras novada Burtnieku apvienības iedzīvotājiem”, vienošanās Nr. 9.2.4.2/16/I/084, projekta īstenošanu.

No 2021. gada decembra Valmieras peldbaseinā notika nodarbības ”Vingrošana peldbaseinā”

Pakalpojuma izmantotāji bija personas, kuras ir:
• vecākas par 54 gadiem,
• ilgstoši strādājušas sēdošu darbu,
iedzīvotāji ar:
• muguras sāpju problēmām,
• sirds-asinsvadu slimībām,
• elpošanas sistēmas slimībām,
• nepieciešamību stājas korekcijai,
• no citām mazaizsargāto iedzīvotāju grupām, tai skaitā no specifiskas atbalsta mērķa grupas – iedzīvotājiem, kuri dzīvo ārpus pilsētām teritorijās ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedz./km2.

Nodarbības tika organizētas četrās grupās, kopējais nodarbību skaits bija 60.
Nodarbību ciklu apmeklēja kopumā vairāk nekā 80 dalībnieki.
Nodarbības vadīja sertificēti treneri, fizioterapeiti.
Pakalpojumu sniedza SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”

Šobrīd projekta ietvaros notiek vairāki pasākumi:

Vingrošanas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem ”Vingro kopā ar mani”


Mērķis: sekmēt bērnu pareizas stājas veidošanos, kustību koordinācijas un līdzsvara veicināšanu un muskuļu nostiprināšanos. Nodarbībās tiks iekļautas vingrinājumu programmas, kas vērstas uz iespējamās stājas deformācijas novēršanu.
Jau agrīnā vecumā cilvēkam nepieciešams stiprināt plecu joslas, muguras veselību, kā arī veidot pareizu stāju, neļaujot attīstīties stājas asimetrijai. Bērna fizisko attīstību, kā arī balsta un kustību aparāta attīstību atspoguļo ķermeņa stāja. Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem stāja vēl veidojas un ir daudzi nelabvēlīgie faktori, kas ietekmē bērnu aktīvajā augšanas periodā. Ja ir stājas traucējumi, tiek apgrūtināta iekšējo orgānu darbība, piemēram, samazinās diafragmas kustības, kā arī plaušu vitālā kapacitāte, visas šīs izmaiņas nelabvēlīgi ietekmē sirds- asinsvadu, elpošanas sistēmu un veselību kopumā.

Nodarbības notiek Burtnieku apvienības četrās pirmsskolas izglītības iestādēs:

  • pirmsskolas izglītības iestādē “Burtiņš”,
  • pirmsskolas izglītības iestādē “Namiņš”,
  • pirmsskolas izglītības iestādē “Sienāzītis”,
  • Rencēnu pamatskolas pirmskolas izglītības programmas grupā,


bērniem vecumā no 4-7g.v.. Katrā pirmskolas mācību iestādē notiks 15 nodarbības.
Nodarbības vadīs atbilstošas kvalifikācijas speciālists.
Pakalpojumu sniedz SIA “VALMIERAS VESELĪBAS CENTRS”.

Radošās nodarbības ”Tu esi tas ko tu ēd”


Mērķis: Teorētiskas un praktiskas nodarbības par veselīga uztura nozīmi cilvēka organisma darbības nodrošināšanā un ietekmi uz slimību profilaksi. Apgūtas metodes veselīgu pārtikas produktu izvēlē un veselīgas maltītes pagatavošana sirds un asinsvadu slimību primārai profilaksei. Skolēniem tiek sekmēta praktisko un teorētisko zināšanu pilnveidošana par veselīga uztura nozīmi attīstībā un augšanā.
Nodarbības notiek Valmieras novada pašvaldības Burtnieku apvienības trīs izglītības iestādēs:
• Burtnieku Ausekļa pamatskolā;
• Rencēnu pamatskolā;
• Matīšu pamatskolā,
katrā pa divām nodarbībām skolēniem no 7-9. klasei.
Nodarbības vada atbilstošas kvalifikācijas speciālists – uztura speciālists, ārsts, ārsta palīgs, medmāsa vai sabiedrības veselības speciālists.
Rezultāts: Veicināta izpratne par veselīga uztura un veselīga dzīvesveida nozīmi fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai augšanas periodā. Apgūtas metodes veselīga uztura nodrošināšanai ikdienā.
Pakalpojumu sniedz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” uztura speciālisti.