30 Vidzemes pašvaldību kultūras darbinieki apguvuši kultūras līderības profesionālās pilnveides kursu

30 Vidzemes pašvaldību kultūras darbinieki apguvuši kultūras līderības profesionālās pilnveides kursu

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) sadarbībā ar Cēsu, Limbažu, Smiltenes un Valmieras novadu pašvaldībām ir īstenojusi Daces Melbārdes veidotu kultūras līderības izaugsmes mācību programmu 30 novadu kultūras darbiniekiem personīgās un profesionālās līderības attīstīšanai.

Kultūras līderības kurss Daces Melbārdes vadībā ir ticis izveidots ar mērķi izprast kultūras līderības un pārmaiņu vadības procesus reģionos, apzinoties savas profesionālās izaugsmes vajadzības un nepieciešamos veicamos soļus. Kursa saturs balstīts starptautiskā kultūras līderības izglītības praksē, analizējot sabiedrībā atzītu līderu pieredzi un veicot pašizziņas un pašattīstības darbu trijos posmos, kas ietver sevis kā līdera apzināšanos un pieņemšanu, pašvadību un pašizaugsmi.

Dace Melbārde uzsver, ka līderība no ekskluzīva, tikai dažiem izredzētajiem raksturīga vai lemta fenomena mūsu gadsimtā ir kļuvusi par vienu no pamatprasmēm, ko attīstīt vēlams ikvienam. Tas ir saistīts ar lielajām laikmeta pārmaiņām, ko raksturo gan tādas īpašības kā nenoteiktība un neparedzamība, gan jauno tehnoloģiju uzvaras gājiens. 21.gadsimta cilvēkam ir jāmācās kļūt aizvien patstāvīgākam un pašam jāuzņemas atbildība. Vienlaikus mūsu laikmetam ir vajadzīgi jaunas paaudzes sabiedrības līderi, un mūsu laikos līderība var izpausties ļoti dažādi. Tostarp kultūras līderība ir viena no līderības specifiskajām izpausmēm, un to ir iespējams mācīties un attīstīt.

Kursa mācību programmā tika iekļautas gan lekcijas, gan interaktīvas apmācību metodes – grupu uzdevumi un refleksija, aktīvi iesaistoties kopīgajā mācību procesā visiem dalībniekiem. Kurss noritēja no 2023.gada oktobra līdz 2024.gada februārim, un tā laikā tika organizētas tikšanās ar iedvesmojošām Latvijas personībām, kopīgi apspriežot ar kultūras līderību saistītos jautājumus. Latvijas Kultūras akadēmijas Tālākizglītības centrs šāda veida mācības piedāvāja otro reizi, un to dalībnieki augstu novērtēja kursa daudzpusību un iespēju mācīties veidot mērķtiecīgu profesionālās karjeras attīstību.

Daces Melbārdes Kultūras līderības kurss tika īstenots kā turpinājums ES programmas “Apvārsnis Eiropa” starptautiskā pētniecības projekta “IN SITU: vietas unikalitātē balstītas kultūras un radošo industriju inovācijas ne-urbānās teritorijās” aktivitātēm, kas saistās ar reģionu kultūras un radošā sektora kapacitātes stiprināšanu. Projekts apvieno pētniecību un eksperimentālas darbības, lai veicinātu ar inovācijām saistīto praksi, spējas un potenciālu kultūras un radošajās industrijās, kas atrodas ES valstu teritorijās ārpus lielajiem urbānajiem centriem.

Informāciju sagatavoja:
Laura Brutāne, LKA projektu koordinatore