3 paaudžu satikšanās stāstos – tā kā sapīt bizi  – viens aiz otra savijas un trešais jaunākais priecīgs ielec vidiņā…

Ar stāstnieku pēcpusdienu radošajā namā “Vērši” noslēdzās pirmā daļa iedzīvotāju iniciatīvas projektam “1, 2, 3 – tie citi būs drīz…” kurā Ramatā, Ipiķos un Vērsī uzklausījām vietējo iedzīvotāju stāstus. Mūsu stāstnieku pasākumiem bija negaidīti liela piekrišana, Radošajā namā “Vērši” pat nācās meklēt vēl krēslus, lai visi dalībnieki varētu sasēsties, jo plānoto 20-25 dalībnieku vietā saradās 2 reizes vairāk interesentu. Par to mums tiešām liels prieks!

Mūsu projekta dalībniekus interesē vēsturiskie stāsti un teikas, īpaši tos, kuros iesaistāmies mēs paši vai mūsu dzimtas. Projekta gaitā vēlamies izpētīt savas kopienas vēsturi, dzimtas stāstus un novada teikas par savā apkaimē atrodamiem kultūrvēsturiskajiem objektiem, mājām, nozīmīgām personībām, dzimtām. Mūsu stāstnieku pēcpusdienās iespēja piedalīties jebkuram interesentam gan kā aktīvam stāstniekam, gan intravertam klausītājam.

Projekta 2. daļas pasākumi “Vēsturiskie stāsti” kopā ar Valmieras muzeja vēstures nodaļas vadītāju Lieni Rokpleni sākas Ramatas 2. stāstu pēcpusdienā 2023. gada 28. aprīlī Ramatas pagasta Kultūras centrā plkst. 15.00. 

Stāstu savīšanās ir BRĪNUMS – tik trausls un stiprs vienlaicīgi…
Vilnas dzijas pavediens raujot pārtrūks viegli, to vajag lolot un uzmanīt, tāpat kā cilvēku savstarpējās attiecības…

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja Dace Liepa