3. decembris – Starptautiskā personu ar funkcionāliem traucējumiem diena

3. decembrī tiek atzīmēta Starptautiskā personu ar funkcionāliem traucējumiem diena. Šī diena uzsver iekļaušanas, pieejamības un vienlīdzīgu iespēju nozīmi personām ar funkcionāliem traucējumiem. Atzīmējot šo tematisko dienu, vēlamies atgādināt, ka iedzīvotājiem ar funkcionāliem traucējumiem ir pieejami pielāgoti informatīvie materiāli par dažādiem veselības veicināšanas, slimību profilakses jautājumiem.  

Pielāgoti informatīvie materiāli ar subtitriem un surdo tulkojumu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem:  

Mācību filma vecākiem “Kā sarunāties ar bērnu dažādos vecuma posmos”

Video skolas vecuma bērnu vecākiem par veselīga uztura pamatprincipiem  

Izglītojoša filma pieaugušajiem par seksuālo un reproduktīvo veselību  

Mācību filma 1.–5. klašu skolēniem par veselīgu uzturu  

Mācību filma 5.–12. klašu skolēniem par seksuālo un reproduktīvo veselību  

Izglītojoša filma jauniešiem par seksuālo un reproduktīvo veselību  

Mācību filma pusaudžiem par narkotiskajām vielām un to radītajām sekām  

Mācību filma pusaudžu ņirgāšanās mazināšanai  

Pielāgoti materiāli ar TIFLO komentāriem jeb audio aprakstiem cilvēkiem ar redzes traucējumiem:  

Video skolas vecuma bērnu vecākiem par veselīga uztura pamatprincipiem  

Izglītojoša filma pieaugušajiem par seksuālo un reproduktīvo veselību  

Izglītojoša filma jauniešiem par seksuālo un reproduktīvo veselību  

Mācību filma pusaudžu ņirgāšanās mazināšanai  

Materiāli vieglajā valodā cilvēkiem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem:  

Mācību filma pusaudžu ņirgāšanās mazināšanai https://www.youtube.com/watch?v=joRzRR9vj90