29. martā tiešsaistē notiks seminārs “Ko tu zini par elektroauto un ūdeņraža auto? Iespējas, izmaksas, pieredze.”

Otrdien, 29. martā plkst. 14.00 aicinām interesentus piedalīties tiešsaistes seminārā “Ko tu zini par elektroauto un ūdeņraža auto? Iespējas, izmaksas, pieredze.” Semināra ekspertu rindās – Kārlis Mendziņš (uzlādets.lv), Fēlikss Zajecs (AS Latvenergo), Edgars Korsaks-Mills (Elektrum Energoefektivitātes centrs), Aivars Starikovs (Latvijas Ūdeņraža asociācija).

Seminārā tiks sniegts ieskats par faktoru un paradumu maiņu, kas ir neizbēgams rezultāts, iegādājoties elektroauto. Eksperti pastāstīs par elektroauto uzlādes iespējām Latvijā, tostarp Vidzemes reģionā – kā attīstās uzlādes stacijas un kā jauniegādāto auto uzlādēt savā mājsaimniecībā. Praktiskajā pieredzē dalīsies arī elektroauto īpašnieks Kristaps. Tāpat semināra dalībnieki uzzinās par pieejamo valsts atbalstu elektroauto iegādei.

Seminārā tiks aplūkots arī  alternatīvās degvielas veids – ūdeņradis. Ūdeņradis ir nākotnes degviela – tas ir videi nekaitīgs, iegūstams no atjaunojamiem enerģijas resursiem un mazina draudus atkarībai no ārējiem enerģijas piegādātājiem. Pagaidām, salīdzinot ar elektroauto, kas pieredzējuši strauju attīstību pēdējos gados un kļuvuši finansiāli pieejamāki, ar ūdeņradi darbināmi auto Latvijā vēl ir salīdzinošs retums.  Valstī pagaidām ir izbūvēta tikai viena uzpildes stacija Rīgā, tomēr nākotnes perspektīvā situācija varētu strauji mainīties.

Seminārā iepazīstināsim klātesošos ar Smart Living interaktīvu bezmaksas rīku mājsaimniecības energoefektivitātes izvērtējumam, kas pieejams latviešu valodā šajā saitē:  https://www.livingsmart.io/lv/. Ievadot dažādus parametrus un datus par savu mājsaimniecību, iespējams noskaidrot, cik energoefektīvi apsaimniekojat savu mājsaimniecību šobrīd un ko varētu mainīt vai uzlabot, lai savu energoefektivitāti paaugstinātu, taupot gan enerģiju, gan naudu.

PASĀKUMA PROGRAMMA

REĢISTRĒŠANĀS DALĪBAI SEMINĀRĀ

Par “Smart Living”

Tiešsaistes semināru organizē Vidzemes plānošanas reģions Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Praktiski risinājumi gudrai energoresursu izmantošanai” (Smart Living) ietvaros. Tā mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu un pārdomātu enerģijas resursu izmantošanu Latvijā un Igaunijā, apvienojot abu valstu zināšanas un partneru organizāciju kompetenci. Latvijā projektu īsteno Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris un Vidzemes plānošanas reģions, Igaunijā – Tartu reģionālā enerģētikas aģentūra.

Jautājumiem: Eva Meijere, projekta “Smart Living” vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā,

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā,

*Augstāk minētā informācija šajā publikācijā atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.