27% iedzīvotāju aktīvi šķiro bioloģiskos atkritumus

SIA  “ZAAO” (turpmāk – ZAAO) aizvadītā gada nogalē veica aptauju, kurā piedalījās vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju, sniedzot detalizētu ieskatu sabiedrības atkritumu šķirošanas paradumos.  Pētījums atklāj pozitīvu tendenci – tikai 11% aptaujāto atkritumus nešķiro vispār, kamēr 6% to dara daļēji, kā argumentu minot informācijas trūkumu.

Aptauja liecina, ka 27% respondentu aktīvi šķiro bioloģiskos atkritumus, kas saskaņā ar jaunajām prasībām ir obligāti daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un uzņēmumiem dažādās Latvijas teritorijās. Uzņēmumiem ir jānodrošina bioloģisko atkritumu dalītā vākšana, ja to apjoms pārsniedz 80 litrus nedēļā.

Atbildes liecina, ka 52% respondentu saprot, kas jāmet bioloģisko atkritumu konteinerā, tomēr tikai 5% uzskata, ka pārzina šo jomu ļoti labi. 25% respondentu nevarēja norādīt savu zināšanu līmeni šajā jautājumā.

ZAAO pētījums arī norāda uz atkritumu šķirošanas paradumiem: 58%-59% respondentu šķiro plastmasu, papīru un kartonu, 55% nodod stiklu pārstrādei, savukārt 44% nodod elektropreces. Turklāt 36% aptaujāto šķiro metālu, un 32% nodrošina, ka lielgabarīta atkritumi, piemēram, mēbeles un remonta atlikumi, nonāk poligonā.

Informatīvās kampaņas “Šķirot BIO? Loģiski!” ietvaros tapušais pētījums atklāj – jo ilgāk ir pieejams  pakalpojums, jo tā izmantošana pieaug. Tas liecina, ka sabiedrība nesteidzas mainīt savus atkritumu šķirošanas paradumus pie pirmajām izmaiņām, ir jāveicina pakāpeniska sabiedrības izpratne par izmaiņu nepieciešamību.

ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis

42% aptaujāto atzīst, ka labākā motivācija sākt šķirot būtu pakalpojums bez maksas, bet 34% vēlas sajust vismaz kādus ekonomiskus ieguvumus. Pareizi nodalot bioloģiskos atkritumus no sadzīves atkritumiem, izmaksas par to izvešanu samazinās – 2024. gadā bioloģisko atkritumu izvešanas tarifs ir par 40% zemāks nekā sadzīves atkritumu izvešanas maksa.

21% aptaujas dalībnieku sagaida vairāk informācijas, piemēram, praktiskus padomus, savukārt 12% ir būtiski zināt ietekmi uz vidi, dabu un cilvēku veselību. ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas veiktie pētījumi norāda, ka trešā daļa no pasaulē saražotās pārtikas – apmēram 1,3 miljardi tonnu gadā – tiek izmesta atkritumos, kas veido aptuveni  30% no saražoto produktu daudzuma. Šo atkritumu neatbilstoša apsaimniekošana rada būtiskas siltumnīcas efekta gāzu emisijas. Dalīti vācot un atsevišķi pārstrādājot bioloģiskos atkritumus, mēs varam palīdzēt samazināt negatīvo ietekmi uz vidi.

Atziņas no ZAAO pētījuma ir svarīgas ne tikai atkritumu šķirošanas prakses uzlabošanai, bet arī izpratnes veicināšanai par vides aizsardzības nozīmi Latvijā. Omnibusa aptauju rīkoja “Norstat Latvija”, aptaujājot 1010 respondentu vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Vairāk par SIA “ZAAO” un bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas sistēmu zaao.lv/bio-atkritumi/

Informāciju sagatavoja:
Elīna Junolainena
aģentūras Olsen+Partners
projektu vadītāja