2023. gads Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļā

Jaundzimušie
Valmieras novadā 2023. gadā kopā reģistrēti 413 jaundzimušie – 199 puiši un 213 meitenes. Salīdzinot ar 2022. gadu, pagājušā gadā reģistrēti par 57 jaundzimušajiem mazāk. Visvairāk bērniņu (44) reģistrēti oktobra mēnesī.

Katrs Valmieras novadā deklarētais jaundzimušais saņem pašvaldības pabalstu 200 EUR apmērā, grāmatu “Mūsu bērns”, suvenīra lellīti Valmieriņš un dzimšanas apliecības vākus.

Ja jaundzimušais ir reģistrēts cita novada dzimtsarakstu nodaļā, bet viens no vecākiem (vai abi) un bērniņš ir deklarēti Valmieras novadā, vecākiem lūgums sazināties ar Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļu, lai saņemtu pašvaldības  pabalstu un dāvaniņas.

Bērnu vārdi
Vecāki bērniem 2023. gadā devuši gan tradicionālus, gan arī neparastākus vārdus. Zēniem visvairāk dots vārds Lūkass, Marks, Tomass, Markuss, Emīls. Latviskākie zēnu vārdi – Klāvs, Mārtiņš, Edžus, Miķelis, Pēteris u.c. Neparastākie zēnu vārdi – Ako, Alisters, Džeims, Marko, Maksimilians, Neitans, Rendijs, Rojs, u.c.

Meitenēm visvairāk dots vārds Marta, Elza, Enija, Estere, Dārta, Keita, Amēlija, Šarlote, Matilde, Alise. Jāpiebilst, ka vārds Marta jau otro gadu pēc kārtas ir visvairāk dotais vārds meitenēm. Latviskākie meiteņu vārdi – Alma, Ance, Anna, Austra, Emma, Grieta, Ieva u.c. Neparastākie meitenēm dotie vārdi – Annike, Endija, Enia, Frīda, Helma, Hanna, Herta, Karmena, Ulla, Keisija, Treisija, u.c.

Līdzīgi kā pērnajā gadā, 2023. gadā 30 meitenēm un 27 zēniem doti divi vārdi.

“Tas ir īpašs un brīnumains mirklis – bērniņa piedzimšana un ienākšana ģimenē! Mīļās Valmieras novada ģimenes, paldies par katru, tiešām katru jaundzimušo bērniņu, jo īpaši laikā, kurš vienlaikus nesis tik dažādus izaicinājumus. Jūs esat mūsu spēks, mūsu prieks, mūsu izaugsme. Paldies par jaunās paaudzes veidošanu! Mīlestību, siltumu, saskaņu un daudz priecīgu bērnu smieklus katrā ģimenē!”

novēl Ieva Miķīte-Plusniņa, Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Laulības
Pērn Valmieras novadā reģistrētas 304 laulības, no tām 21 noslēgta baznīcā. Jāpiemin, ka 15 laulības noslēgtas ieslodzījuma vietā “Valmieras cietums”. Salīdzinot ar 2022. gadu, 2023. gadā reģistrēts par 21 laulību mazāk. Valmierā reģistrētas 259 laulības, novadā – 45 laulības. Visvairāk laulības Valmieras novadā kopumā reģistrētas jūlijā, augustā un septembrī. Laulības reģistrētas gan Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļā, telpās – Valmierā, Kocēnos, Mazsalacā, Rūjienā un Strenčos, gan ārpus telpām dažādās vietās Valmierā, Valmieras muzeja teritorijā pie svētozola, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē, Burtnieku muižas parkā, viesunamos, novada muižās un arī pārim nozīmīgās vietās – privātmājā, zemnieku saimniecībā vai skaistā vietā mežā.

Valmieras novadā ir tradīcija lepoties ar pāriem, kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadus. Tā 2023. gadā sveikti 16 Zelta pāri (50 gadi laulībā) un 9 Dimanta pāri (60 gadi laulībā).

Interesanti fakti par laulībām 2023. gadā

  • 3 pāri savas laulības saites nostiprināja, otro reizi stājoties laulībā;
  • vairākas laulības noslēgtas līgavaiņa vai līgavas dzimšanas dienā;
  • pirmajā laulībā stājās 176 pāri;
  • pārim iepazīstoties, izrādījies, ka abiem, neesot radiniekiem, ir vienāds uzvārds kopš dzimšanas, tādējādi, reģistrējot laulību, uzvārds nebija jāmaina;
  • vienam pārim gredzeni pēc laulības reģistrācijas nebūšot ierastā formātā, bet gan tikšot ietetovēti;
  • laulību reģistrēja arī Latvijas iedzīvotāji, kuriem otra pusīte ir ārzemnieks, vai abi ir ārzemnieki, bet kāds no viņiem dzīvo Latvijā (Vācija, Ukraina, Lielbritānija, Beļģija, Slovākija, ASV, Igaunija);
  • izlīdzēts arī kaimiņu novadam, kur dzimtsarakstu nodaļā tehnisku iemeslu dēļ nebija iespējams veikt laulības reģistrāciju. Pāris atbrauca un tika salaulāts  Valmierā. Kāzu diena ar piedzīvojumu, bet, kā pāris atzina, viss ir brīnišķīgi.

Informācijai

  • Lūgums jaunajiem pāriem, plānojot laulības reģistrācijas laiku, atcerēties par laulības iesnieguma iesniegšanas termiņu – ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms laulības reģistrācijas.
  • Iesniedzot laulības iesniegumu pēc 01.07.2024., vairs nebūs obligāta prasība laulības reģistrācijā piedalīties lieciniekiem. Jaunais pāris varēs izvēlēties, vai lieciniekus pieaicināt vai nē.

“Paldies visiem pāriem par uzticēšanos, par mīlestības stāstiem! Lai tie skaisti uzmirdz arī šogad! Laulība ir mozaīka, kuru kopā jūs liekat abi. Neskaitāmi daudz sīku brīžu, kas rada jūsu mīlestības stāstu. Mīlestībā, kur viss aug, attīstās, mainās uz labu!”

novēl Ieva Miķīte-Plusniņa

Mirušie
2023. gadā Valmieras novadā mūžībā devušies 1043 cilvēki, kas ir par 96 mirušajiem mazāk nekā pērn. Salīdzinot miršanas reģistrācijas gada griezumā, visvairāk cilvēku mūžībā devušies janvārī.