2022. gadā iedzīvotāji aktīvi ziņojuši VVD par iespējamiem vides pārkāpumiem

Vides SOS situācijas

Valsts vides dienests (VVD) 2022. gadā ir saņēmis vairāk kā 8000 ziņojumus, kas ir par ~ 17% vairāk nekā 2021. gadā. Kopumā iedzīvotāji par dažādiem vides pārkāpumiem ziņojuši zvanot uz Vides SOS tālruni 3 420 reizes, Vides SOS mobilajā lietotnē ziņojot 4180 reizes un sūtot 570 e-pasta vēstules. Par pieaugošu sabiedrības līdzdalību vides pārkāpumu novēršanā liecina ziņojumu skaita palielinājums visos saziņas kanālos.

Saņemto sūdzību TOP 5 tēmas ir:

  • Nelikumīgas darbības ar atkritumiem un piegružošana,
  • Iespējams gaisa piesārņojums – traucējošas smakas un putekļi,
  • Ūdens piesārņojums,
  • Nelikumīga zveja un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumi,
  • Piesārņojošo darbību uzņēmumu pārkāpumi.

Bieži saņemto ziņojumu risināšana, īpaši par piegružošanu ar atkritumiem, ir citu iestāžu pārraudzībā. Arī šajā gadā no visiem saņemtajiem ziņojumiem vien 32% ir bijuši VVD kompetencē un pārkāpumu novēršanā ir iesaistījušies valsts vides inspektori.

Vides SOS mobilo lietotni iedzīvotāji visbiežāk izmanto, lai ziņotu par vidē izmestiem atkritumiem, kas 2022. gadā tāpat kā pērn bijuši aptuveni divas trešdaļas no saņemtajiem ziņojumiem, ziņojumu skaitam pieaugot pavasarī marta, aprīļa un maija mēnešos. Vides SOS saņemtie ziņojumi par atkritumiem vidē nodoti risināšanai atbildīgajām institūcijām – 272 ziņojumi VAS “Latvijas valsts meži”, 344 ziņojumi SIA “Rīgas meži” un 2000 ziņojumi, kas novirzīti pašvaldībām visā Latvijā.

Par nelegāliem zvejas tīkliem un maluzvejnieku aktivitātēm visvairāk sūdzības saņemtas no Rīgas un Ventspils valstspilsētām un Limbažu novada, kopumā gada laikā par iespējamiem zvejas un makšķerēšanas pārkāpumiem saņemti 139 ziņojumi. Ūdens un gaisa piesārņojuma jomā visvairāk sūdzības saņemtas no Rīgas, Jelgavas un Limbažu novadu teritorijām. Par augsnes piesārņojumu iedzīvotāji gada laikā sūdzējušies 155 reizes, ziņojot gan par lauksaimniecības zemju piesārņojumu, nelegālu autoservisu un ceļu satiksmes negadījumu rezultātā radušos augsnes piesārņojumu.

VVD arī turpmāk aicina, pamanot negodprātīgu rīcību pret vidi, ziņot dienestam zvanot uz Vides SOS tālruni +371 26338800, vai izmantojot Vides SOS mobilo aplikāciju. Lietotnē Vides SOS 2022. gadā tika veikti vairāki uzlabojumi, tādēļ, pirms izmantot lietotni, pārliecināties, ka viedtālruņos ir lejupielādēta jaunākā pieejamā lietotnes versija (Google Play vai App Store).

Informāciju sagatavoja:
Aija Jalinska, Valsts vides dienesta sabiedrisko attiecību vadītāja