17. augustā notiks Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes

Domes komiteju sēdes - paziņojums

Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdes notiks ceturtdien, 2023. gada 17. augustā, Raiņa ielā 14, Valmierā, Valmieras novadā. Ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas, Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu  komitejas, Saimniecisko lietu komitejas, Sociālo un veselības lietu komitejas, Finanšu komitejas darba kārtībām var iepazīties ŠEIT.

“Pašvaldību likums”, kurš stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī, paredz lielāku sabiedrības iesaisti pašvaldības saistošo noteikumu izstrādē. Tāpēc, kā minimums divas nedēļas pirms saistošo noteikumu virzīšanas izskatīšanai un pieņemšanai pašvaldības domē, pašvaldības tīmekļvietnē tiek publicēti saistošo noteikumu projekti un paskaidrojuma raksti sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Ikvienam iedzīvotājam līdz noteiktajam datumam ir iespēja iesūtīt savu redzējumu un komentārus. Ar saistošo noteikumu publisko apspriešanu paziņojumiem iespējams iepazīties šeit.