13. jūnijā notiks Valmieras novada pašvaldības domes komiteju kopīgā sēde

Valmieras novada pašvaldības domes komiteju kopīgā sēde notiks ceturtdien, 2024. gada 13. jūnijā plkst. 9.00, Raiņa ielā 14, Valmierā, Valmieras novadā. Ar darba kārtību var iepazīties ŠEIT.

“Pašvaldību likums”, kurš stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī, paredz lielāku sabiedrības iesaisti pašvaldības saistošo noteikumu izstrādē. Tāpēc, kā minimums divas nedēļas pirms saistošo noteikumu virzīšanas izskatīšanai un pieņemšanai pašvaldības domē, pašvaldības tīmekļvietnē tiek publicēti saistošo noteikumu projekti un paskaidrojuma raksti sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Ikvienam iedzīvotājam līdz noteiktajam datumam ir iespēja iesūtīt savu redzējumu un komentārus. Ar saistošo noteikumu publisko apspriešanu paziņojumiem iespējams iepazīties šeit.