1000 eiro labākai attīstībai – skolu pašpārvaldes aicina pieteikties iniciatīvai “Kontakts”

Piedalies ideju projektu konkursā un saņem līdz 1000 eiro finansējumu projektu īstenošanai

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) aicina Latvijas skolu pašpārvaldes līdz 2022. gada 28. februārim pieteikties iniciatīvai izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”.

Iniciatīva “Kontakts” tiek īstenota Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu (vispārizglītījošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu) pašpārvalžu attīstību. Iniciatīvas ietvaros izglītības iestāžu pašpārvalžu komandām ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem kopā ar atbalsta personu būs iespējams:

 • piedalīties mācībās un tiešsaistes semināros,
 • piedalīties ideju projektu konkursā un saņemt līdz 1000 eiro finansējumu projektu īstenošanai.

Iniciatīvas “Kontakts” ietvaros tiks sekmēta skolēnu aktīva pilsoniskā līdzdalība, veicināta jauniešu labbūtība un sniegts atbalsts Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai. Tajā plānots iesaistīt līdz 150 izglītības iestāžu pašpārvalžu komandas no dažādiem Latvijas novadiem un valstspilsētām, kā arī sniegt atbalstu 135 ideju projektu īstenošanai.

Iniciatīvā “Kontakts” aicinātas pieteikties vispārizglītojošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pašpārvalžu komandas, kas sastāv no trim 13 līdz 25 gadus veciem pašpārvalžu pārstāvjiem un atbalsta personas – skolotāja, jaunatnes darbinieka, vai kāda cita mentora. Komandām mācībās jāizstrādā projekta ideja un jāiesniedz tā savas pašvaldības kontaktpersonai.

 • Iniciatīvas “Kontakts” ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes, kas stiprina:
 • jauniešu pilsonisko līdzdalību un pašpārvaldes darbību;
 • un/vai veicina visu izglītojamo labbūtību, tajā skaitā, sniedzot atbalstu jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai;
 • komunikāciju starp skolu pašpārvaldēm, vai pilnveido skolas iekšējo komunikāciju, izceļot pašpārvaldi kā kontaktu starp jauniešiem un izglītības iestādes vadību.

Iniciatīva “Kontakts” plānota vairākos posmos:

 • Pieteikšanās pašpārvalžu komandu mācībām norisinās no 8. līdz 28. februārim, aizpildot anketu.
 • Komandām jāizvēlas viens no diviem projekta virzieniem – attīstīt jauniešu pilsonisko līdzdalību, stiprinot pašpārvaldes, vai turpināt 2021. gada projektu konkursā pieteiktā projekta “Labbūtības ceļakartes” izstrādi.
  No marta līdz maijam komandām būs iespēja apmeklēt trīs dienu mācības, lai padziļināti apgūtu izvēlēto tēmu un piedalītos nodarbībās ar ekspertiem, novērtētu situāciju savā izglītības iestādē, kā arī apmainītos ar idejām un izstrādātu projekta pieteikumu.
 • Projekta pieteikumu iesniegšana notiks maijā, savukārt projektu īstenošanu izglītības iestādes varēs uzsākt augustā, kad paralēli notiks arī tiešsaistes mācības par turpmākajiem projekta īstenošanas soļiem (konkrēts laiks norises posmiem tiks precizēts).

23. februārī plkst. 10.30 norisināsies vebinārs, kurā iepazīstinās ar pašpārvalžu projekta norisi pagājušajā gadā, kā arī dalīsies ar statistiku un atsauksmēm. Vebināra otrajā daļā, izglītības iestāžu pārstāvji dalīsies ar savu pieredzi pagājušā gada projektā – tiks stāstīts gan par labo, gan par slikto. Vebinārs galvenokārt būs paredzēts pašvaldību pārstāvjiem, skolu pārstāvjiem un arī pašpārvalžu līderiem. Spiežot šeit, varat reģistrēties vebināram.

2021. gadā iniciatīvas ietvaros tika iesniegti 126 projekti, sekmējot Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanu izglītības iestādēs. Projektu dalībnieki īstenoja daudzveidīgas aktivitātes, piemēram, rīkoja pārgājienus vai saliedēšanas pasākumus, piesaistīja mentorus un psihoemocionālās kompetences ekspertus, un veidoja vienaudžiem adresētus raidierakstus par mentālo veselību. Uzzini vairāk video materiālā JSPA Youtube kanālā.

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” notiek Jaunatnes politikas valsts programmas 2022. gadam ietvaros. Jauniešu ideju projektu konkursa īstenošanai kopējais pieejamais finansējums ir 135 000 eiro. Plānots īstenot 135 izglītības iestāžu projektu idejas, katrai izglītības iestādei saņemot līdz 1 000 eiro finansējumu projekta īstenošanai. Detalizētāka informācija par programmu ir pieejama tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv sadaļā Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”.

Valmieras novada pašvaldības kontaktpersona un konsultants:
Daina Roze, jaunatnes lietu speciālists
Tālr. 25450585, e-pasts:

Informāciju sagatavoja:
Ilze Gailīte, JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente