1. oktobrī notiks 14. Saeimas vēlēšanas

1. oktobrī notiks 14. Saeimas vēlēšanas

Sestdien, 2022. gada 1. oktobrī, notiks 14. Saeimas vēlēšanas, kurās uz nākamajiem četriem gadiem būs jāievēl 100 parlamenta deputāti. Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi Latvijā un ārzemēs vēlētājiem būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00 pēc vietējā laika. Kā līdz šim balsot varēs jebkurā vēlēšanu iecirknī.

Balsstiesības Saeimas vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Balsošanas dokuments ir derīga Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID karte). 14. Saeimas vēlēšanās vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs, līdz ar to spiedogs pasē vai vēlētāja apliecībā vairs netiks likts.

Vēlēšanu iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks tiešsaistes reģistrā pārliecināsies par vēlētāja tiesībām balsot un atzīmēs, ka vēlētājs nobalsojis. Par vēlēšanu materiālu saņemšanu būs jāparakstās papīra balsotāju sarakstā. Gadījumā, ja kādā vēlēšanu iecirknī tiešsaistes reģistrs tehnisku iemeslu dēļ nedarbosies, vēlētāji varēs nobalsot, izmantojot reģistrācijas aploksnes. Ar balsošanas kārtību vēlēšanu iecirkņos var iepazīties šeit.

Vēlētāji, kuri svarīgu iemeslu dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu dienā, varēs izmantot iespēju nodot balsi glabāšanā 66 vēlēšanu iecirkņos Latvijā – katrā pašvaldībā ir vismaz viens šāds iecirknis. Vēlēšanu iecirkņu saraksts pieejams cvk.lv.  

Valmieras novadā nodot balsi glabāšanā iespējams Valmieras Kultūras centrā (Rīgas ielā 10, Valmierā) un Rūjienas Kultūras namā (Upes ielā 9, Rūjienā).

Šo iecirkņu darba laiks:

  • pirmdien, 26. septembrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00;
  • ceturtdien, 29. septembrī, no pulksten 9.00 līdz 12.00;
  • piektdien, 30. septembrī, no pulksten 10.00 līdz 16.00.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī, šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji, var pieteikties balsot savā atrašanās vietā

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka no 26. septembra līdz 1. oktobra plkst. 12.00 vēlētāja atrašanās vietai vēlēšanu dienā tuvākajā vēlēšanu iecirknī. Iesniegumu var nosūtīt arī atrašanās vietas pašvaldības vēlēšanu komisijai e-pastā, ja ir iespēja to parakstīt ar drošu elektronisko parakstu. Nogādāt pieteikumu vēlēšanu iecirknī var jebkura vēlētāja uzticības persona. Uzticības persona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā.

14. Saeimas vēlēšanām reģistrēti 19 kandidātu saraksti. Ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem un priekšvēlēšanu programmām var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļvietnē sv2022.cvk.lv. Savukārt no 26. septembra ar šo informāciju varēs iepazīties arī vēlēšanu iecirkņos to darba laikā.

Saeimas vēlēšanās ir 5 vēlēšanu apgabali un katra vēlēšanu apgabala iecirkņos būs atšķirīgas (tikai attiecīgā vēlēšanu apgabala) vēlēšanu zīmes. Atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumā noteiktajam vēlēšanu apgabalos ietilpst šādas pašvaldības:

  • Rīgas vēlēšanu apgabals – Rīgas valstspilsēta un ārvalstis;
  • Vidzemes vēlēšanu apgabals – Ādažu, Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Ķekavas, Limbažu, Madonas, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Valkas un Valmieras novadu un Jūrmalas valstspilsētu; 2022. gada Saeimas vēlēšanās arī Varakļānu novads (tas noteikts Saeimas vēlēšanu likuma Pārejas noteikumu 12. punktā);
  • Latgales vēlēšanu apgabals – Augšdaugavas, Balvu, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes novadu, Daugavpils valstspilsētu un Rēzeknes valstspilsētu;
  • Kurzemes vēlēšanu apgabals – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu un Ventspils novadu, Liepājas valstspilsētu un Ventspils valstspilsētu;
  • Zemgales vēlēšanu apgabals – Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Jēkabpils un Tukuma novadu un Jelgavas valstspilsētu.

Atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam katrā Saeimas vēlēšanu apgabalā ievēlamo deputātu skaitu nosaka proporcionāli vēlētāju skaitam, kāds četrus mēnešus pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēts Fizisko personu reģistrā. Rīgas vēlēšanu apgabalā 14. Saeimas vēlēšanās būs 36 deputātu vietas, Vidzemes vēlēšanu apgabalā – 26 deputātu vietas, Latgales un Zemgales vēlēšanu apgabalos katrā pa 13 deputātu vietām, bet Kurzemes vēlēšanu apgabalā – 12 deputātu vietas.

Plašākā informācija pieejama www.cvk.lv.

Uzziņu tālrunis par 14. Saeimas vēlēšanām: 67049999.

Informāciju sagatavoja:
Centrālās vēlēšanu komisijas Informācijas nodaļa